To o 25 tys. więcej niż w analogicznym okresie 2014 roku. Stopa bezrobocia w tym samy okresie spadła o 1,7 punktu procentowego. Maj to kolejny miesiąc spadku bezrobocia. W urzędach pracy zarejestrowanych było 282,4 tys. osób mniej niż przed rokiem.

Wszystko wskazuje na to, że w okresie wakacyjnym bezrobocie spadnie do wartości jednocyfrowej - powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz. Zapewnił, że sadek bezrobocia to tendencja stała i to we wszystkich regionach Polski. Walkę z bezrobociem toczymy wielotorowo i przynosi to widoczne efekty.