Spadek produkcji sprzedanej odnotowano w 21 spośród 34 działów przemysłu (w ujęciu rocznym) w maju 2023 r., poinformował Główny Urząd Statystyczny (GUS).

"Według wstępnych danych w maju br., w stosunku do maja ub. roku, spadek produkcji sprzedanej (w cenach stałych) odnotowano w 21 (spośród 34) działach przemysłu, m.in. w produkcji wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny - o 22,5%, chemikaliów i wyrobów chemicznych - o 20,7%, w wydobywaniu węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) - o 19,7%, w produkcji wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych - o 15,7%, metali - o 14,8%, papieru i wyrobów z papieru - o 13,5%, mebli - o 12,5%, w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę - o 6,5%, w produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych - o 5,3%" - czytamy w komunikacie.

Wzrost produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z majem ub. roku, wystąpił w 13 działach, m.in. w naprawie, konserwacji i instalowaniu maszyn i urządzeń - o 36,2%, w produkcji urządzeń elektrycznych - o 14,5%, pojazdów samochodowych, przyczep i naczep - o 11,7%, maszyn i urządzeń - o 4%, podał też GUS.

(ISBnews)