Spośród polskich firm rodzinnych 88% odnotowało wzrost w ostatnim roku obrotowym, a 5% spadek sprzedaży, wynika z polskiej edycji globalnego Badania Firm Rodzinnych "Family Business Survey 2023" opracowanej przez PwC Polska. W skali globalnej 71% firm rodzinnych odnotowało wzrost, a 8% spadek.

"Aż 88% polskich biznesów rodzinnych spodziewa się wzrostu w ciągu kolejnych dwóch lat (w porównaniu z 77% na świecie). To ambitne, ale jednocześnie bardzo realne założenia. Przytoczone dane pokazują też jak dobrze polskie firmy rodzinne opanowały zdolność radzenia sobie z kryzysem. Pandemia COVID, zakłócenia w łańcuchach dostaw, wojna w Ukrainie czy wysoka inflacja, pokazały w jak trudnym, zmiennym i wymagającym otoczeniu funkcjonujemy, a nasze badanie wskazuje, że firmy rodzinne bardzo często radzą sobie z wyzwaniami lepiej niż pozostałe segmenty gospodarki" - powiedział partner PwC Polska, lider Praktyki Polskich Firm Prywatnych Krzysztof Sieczkowski, cytowany w komunikacie.

93% polskich firm rodzinnych twierdzi, że ma jasno określony cel biznesowy (średnia globalna: 79%). Wiele z nich nie podjęło jednak niezbędnych działań, aby zapewnić jego skuteczne osiągnięcie, np. nie spisały go ani nie zakomunikowały go poza organizacją, podano

"Tylko 35% respondentów biorących udział w badaniu jest zdania, że ich organizacja ma solidne kompetencje cyfrowe. Jest to wynik poniżej średniej globalnej, która wynosi 42%. Podobnie w kontekście ESG, tylko 10% polskich firm rodzinnych przyznaje, że poświęca im 'bardzo dużo' uwagi" - czytamy w komunikacie.

35% polskich firm rodzinnych twierdzi, że obecnie "bardzo dużo" uwagi, energii, inwestycji i zasobów przedsiębiorstwa skupiają na innowacjach / badaniach i rozwoju (w porównaniu z 20% na świecie). Jeśli chodzi o różnorodność i włączanie oraz kwestie ESG, osobę lub zespół dedykowany tym obszarom wyznaczyło zaledwie odpowiednio 20% i 33% polskich firm rodzinnych, podano.

Większość polskich firm rodzinnych angażuje się w przedsięwzięcia w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu. Obejmują one głównie działania na rzecz społeczności lokalnej lub tradycyjne formy filantropii. 79% biorących udział w badaniu uważa, że istnieje szansa, aby firmy rodzinne takie jak ich stały się liderem w zakresie zrównoważonego rozwoju w biznesie (w porównaniu z 64% na świecie). 54% polskich firm rodzinnych dostrzega wartość płynącą z uczciwego płacenia podatków, jak przystało na społecznie odpowiedzialny biznes (w porównaniu z 62% na świecie), podano również.

Family Business Survey to globalne badanie przeprowadzone wśród kluczowych decydentów w firmach rodzinnych w krajach, w których obecne jest PwC. Wzięło w nim udział 2 043 przedsiębiorców - przedstawicieli firm rodzinnych z 82 państw. Badanie trwało od 20 października 2022 roku do 22 stycznia 2023 roku.

(ISBnews)