Produkcja przemysłowa wmarcu 2023 r. spadła o 2,9 proc. rdr, a w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosła o 14,1 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny.

Analitycy ankietowani przez PAP Biznes spodziewali się spadku produkcji o 1,8 proc. rdr i wzrostu o 15,2 proc. mdm.

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, w marcu produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się ukształtowała się na poziomie o 2,5 proc. niższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 1,0 proc. niższym w porównaniu z lutym.

Poniżej wyniki produkcji przemysłowej w marcu i lutym 2023 r.:

  marzec marzec luty luty  
  rdr mdm rdr mdm  
           
PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA -2,9 14,1 -1,0* 0,6*  
górnictwo i wydobywanie -7,2 9,0 3,5 2,1*  
przetwórstwo przemysłowe -0,4 15,8 -0,8* 0,9*  
wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę -21,8 1,0 -4,2* -3,2*  
dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami, rekultywacja -3,4 8,9 -0,8* 1,8*  

* - dane skorygowane

(PAP Biznes)

map/ ana/