Dziennik Gazeta Prawna w ścisłej współpracy z kluczowymi organizacjami przedsiębiorców, instytucjami otoczenia biznesu i uczelniami organizują INFORum Gospodarcze poświęcone roli państwa, samorządów i instytucji publicznych w pobudzaniu rozwoju gospodarczego i tworzeniu właściwych warunków dla przedsiębiorczości. Wpisuje się ono w cykl wydarzeń organizowanych przez nas od lat pod hasłem „Nie ma przyszłości bez przedsiębiorczości”.

Wydarzenie ma charakter ogólnopolski.

Partner główny:

  • Bank Gospodarstwa Krajowego 

FB: https://www.facebook.com/BankGospodarstwaKrajowego

Li: https://www.linkedin.com/company/bank-gospodarstwa-krajowego/

  • Okręgowa izba Radców Prawnych Kraków

FB: https://www.facebook.com/oirp.krakow/

Li: https://www.linkedin.com/company/oirpkrakow/

  • UM Kraków

FB: https://www.facebook.com/wwwKrakowPL?ref=ts

Li: https://www.linkedin.com/company/urz%C4%85d-miasta-krakowa/

  • Krajowa Izba Doradców Podatkowych oddział małopolski

FB: https://www.facebook.com/malopolskioddzialkidp

Li: https://www.linkedin.com/company/ma%C5%82opolski-oddzia%C5%82-krajowej-izby-doradc%C3%B3w-podatkowych/

Partner:

  • Izba Przemysłowo Handlowa w Krakowie

FB: https://www.facebook.com/iphkrk

Li: https://www.linkedin.com/company/izba-przemys%C5%82owo-handlowa-w-krakowie/

  • Astor

FB: https://www.facebook.com/ASTOR.automatyzacja

Li: https://www.linkedin.com/company/astor/

Zgłoś swój udział: www.gazetaprawna.pl/inforum