Od kilku miesięcy jest pani dyrektorką podwarszawskiej fabryki L’Oréal. Jakie cele stawia pani przed zakładem w tym roku?

Spędziłam cztery niesamowite lata w podwarszawskiej fabryce L’Oréal jako dyrektorka ds. łańcucha dostaw i cieszę się, że teraz, w nowej roli, mogę zarządzać fabryką i skupić się na jej rozwoju w przyszłości. Najważniejsze będzie rozpoczęcie kolejnego etapu transformacji. W ciągu dwóch lat planujemy osiągnąć poziom produkcji dezodorantów 70 mln sztuk, a docelowo zwiększyć ją do 450 mln rocznie. Wszystko to oczywiście przy zachowaniu najwyższych standardów w zakresie jakości, bezpieczeństwa pracy i wydajności. Jestem również w pełni zaangażowana w to, aby nasza fabryka była liderem zrównoważonego rozwoju w Polsce. Zgodnie z globalną strategią „L’Oréal for the Future 2030” najważniejszy cel na najbliższe lata to zmniejszenie zużycia wody, energii i ilości odpadów.

W 2020 r. uruchomiliśmy stację recyklingu wody. Dzięki temu w 2021 r. zaoszczędziliśmy jej ponad 35 tys. m sześc. Następnym krokiem jest uzyskanie certyfikacji zakładu o zamkniętym obiegu wody – liczę, że nastąpi to w 2024 r. Podejmujemy również wiele działań na rzecz zmniejszenia zużycia energii oraz inwestujemy w jej alternatywne źródła, np. biomasę. Do 2025 r. chcemy pozyskiwać 100 proc. energii z OZE.

Liczę na to, że dzięki zaangażowaniu niezwykłego zespołu utalentowanych pracowników i ekspertów osiągniemy jeszcze więcej.

Jaka była pani ścieżka do stanowiska dyrektorki fabryki L’Oréal Warsaw Plant?

Moja kariera w L’Oréal zaczęła się trochę przypadkowo. Przyciągnęła mnie szeroka gama marek i portfolio produktów, a duża międzynarodowa grupa wydała mi się atrakcyjnym miejscem pracy. 10 lat temu zaczęłam moją przygodę w zespole ds. łańcucha dostaw w Mediolanie, potem przeniosłam się do Paryża i dołączyłam do zespołu ds. sprzedaży i planowania działalności operacyjnej w Europie. Cztery lata temu zaciekawiła mnie przemysłowa część łańcucha dostaw i otworzyłam nowy rozdział w mojej karierze. Dołączyłam do zespołu zarządzającego fabryką jako dyrektorka ds. łańcucha dostaw.

Cały czas, niezależnie od pełnionej funkcji, to ludzie są dla mnie źródłem energii. Przewodzenie organizacji złożonej z 420 osób pracujących w tak dynamicznym środowisku jest wyzwaniem, które jednocześnie daje ogromną satysfakcję. W L’Oréal jesteśmy mocno zorientowani na wartości, wśród których jest przedsiębiorczość, co pozwala pracownikom kształtować swoją pozycję, karierę, daje odwagę, by próbować, wierzyć w siebie i korzystać z nowych możliwości.

Co sprawia, że kobiety przewodzące organizacjom osiągają tak dobre wyniki? Mogłoby się wydawać, że zarządzanie zakładem produkcyjnym to domena mężczyzn.

Kobiety (i mężczyźni) na czele organizacji, którzy osiągają doskonałe wyniki, to liderki i liderzy, będący w stanie tworzyć bezpieczne środowisko pracy, stymulujące kreatywność i umożliwiające rozwój wszystkim. Kluczem jest bycie sobą, samoakceptacja i unikanie poddawania się stereotypom. Empatia, pokora i autentyczność to również wartości, które towarzyszą mi przez całe życie. W L’Oréal 39 proc. europejskich fabryk jest kierowanych przez kobiety, a na świecie liczba dyrektorek fabryk osiągnęła jedną trzecią. To najlepszy dowód na to, że płeć nie jest w L’Oréal żadnym ograniczeniem.

A co z mniejszym odsetkiem kobiet na stanowiskach kierowniczych w biznesie w ogóle? Pani ścieżka kariery jest dowodem, że zmiana jest możliwa.

Zmiana jest możliwa i już się rozpoczęła. Jako kobiety musimy pracować nad pewnością siebie, szukać inspirujących mentorów oraz mentorek i wzajemnie wspierać się w biznesie. To jest najważniejsze. W 2022 r. brałam udział w programie mentorskim Grupy L’Oréal „Empower’her”. Skorzystałam ze szkoleń i porad w ramach sesji coachingowych, programów mentoringowych i rozwojowych. Dzięki temu zdałam sobie sprawę z istnienia stereotypów i barier, które nieświadomie sami tworzymy. Przełamywanie ich jest pierwszym krokiem do tego, by działać, opierając się na naszych mocnych stronach.

Gdy rozmawiamy o nierówności, to co jest ważniejsze – zmiana podejścia mężczyzn czy samych kobiet?

Stereotypy mogą mieć niekorzystny wpływ na każdą płeć, a szczególnie na osoby w młodym wieku. Dlatego każdy powinien pracować nad świadomą oceną swojego podejścia do tej kwestii i skupić się na równym traktowaniu. Bez względu na płeć. Jako kobieta musisz budować swoją pewność siebie, pokazywać swoje prawdziwe przywództwo, aby potem zyskać moc do działania. W L’Oréal angażujemy się we wspieranie kobiet poprzez pomoc w przeciwdziałaniu przemocy domowej i seksualnej, oferowanie wsparcia osobom poszkodowanym, zapewnianie dostępu do edukacji, szkoleń i pomoc w rozwijaniu przedsiębiorczości. L’Oréal Paris prowadzi np. kampanię społeczną „Stand Up”, w której uczy, w jaki sposób sprzeciwiać się molestowaniu w miejscach publicznych. Promujemy również ideę różnorodności w nauce i zachęcamy kobiety do wejścia do świata nauki i społeczności akademickiej w ramach realizowanego wspólnie z UNESCO programu „Dla Kobiet i Nauki”.

Jak L’Oréal odpowiada na problem nierówności?

W naszej fabryce pragniemy tworzyć równościowe i inkluzywne środowisko pracy, w którym każdy może się rozwijać. Na poziomie Grupy to zobowiązanie przyjmuje różne formy: od 2007 r. porównujemy różnice płacowe między kobietami a mężczyznami, oferujemy specjalne szkolenia dla kobiet na stanowiskach kierowniczych oraz oferujemy kompleksowe wsparcie rodziców w ramach naszej polityki Share&Care. Gdy spojrzymy na dane dotyczące równości w L’Oréal, pod koniec 2021 r. kobiety stanowiły 50 proc. zarządu, 59 proc. menedżerów generalnych ds. marek i zajmowały 55 proc. strategicznych stanowisk. Obecnie zespół zarządzający fabryką jest złożony w 55 proc. z kobiet, a w całej fabryce kobiety stanowią 49 proc. kadry pracowniczej. Mogę z dumą powiedzieć, że jest to wyjątkowe miejsce, od lat zarządzane przez wyjątkowe, wspaniałe kobiety. Cieszę się, że jestem jedną z nich.

partner

Materiały prasowe

Artykuł pochodzi z dodatku Kobiety w Biznesie