Od wybuchu wojny systematycznie rośnie liczba firm zakładanych przez obywateli Ukrainy w Polsce - wskazała PAP Aleksandra Wejt-Knyżewskiej z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Dodała, że od marca 2022 r. założyli oni u nas ponad 17,7 tys. jednoosobowych działalności gospodarczych.

Ekspertka PIE zauważyła, powołując się na dane z Bazy Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), że od wybuchu wojny "systematycznie rośnie liczba zakładanych firm przez obywateli Ukrainy". "Od początku marca 2022 r. do końca stycznia 2023 r. powstało łącznie 17 tys. 764 jednoosobowych działalności gospodarczych" - poinformowała.

W marcu 2022 r. obywatele Ukrainy otworzyli 296 firm w Polsce - wskazała Aleksandra Wejt-Knyżewska. "Największy przyrost mdm aktywnych jednoosobowych działalności gospodarczych rozpoczynających swoją działalność miał miejsce w kwietniu ub.r., kiedy to niemal trzykrotnie zwiększyła się ich liczba w porównaniu do marca" - wyjaśniła. Natomiast w styczniu 2023 r. liczba ukraińskich firm wpisanych do CEIDG była ponad siedmiokrotnie większa niż w marcu zeszłego roku - dodała.

Większość nowych firm wpisanych do CEIDG, zakładanych przez obywateli Ukrainy zlokalizowanych jest w województwie mazowieckim (24 proc.) - wyjaśniła Wejt-Knyżewska. Inne województwa, w których dość często zakładane były ukraińskie działalności gospodarcze to dolnośląskie (15 proc.), małopolskie (14 proc.) i pomorskie (11 proc.).

Wśród ukraińskich jednoosobowych działalności gospodarczych zakładanych od marca 2022 r. do stycznia 2023 r., 24 proc. zajmowało się budownictwem. "Znaczna grupa ukraińskich firm profilem swojej działalności wpisywała się w sekcje informacja i komunikacja (17 proc.) oraz pozostałą działalność usługową (14 proc.)" - wskazała.

Ukraińskie kobiety - jak zauważyła Wejt-Knyżewska - były właścicielkami 41 proc. zakładanych firm zarejestrowanych w CEIDG od marca 2022 r. do stycznia 2023 r. Ekspertka podkreśliła, że struktura według płci nowozakładanych działalności nie odpowiada strukturze uchodźców wojennych. "W rejestrze obywateli Ukrainy i członków ich rodzin, którym nadano status cudzoziemca na podstawie specustawy, zarejestrowanych było ponad 985 tys. osób (stan na 20.02.2023 r.), z czego 49 proc. stanowiły kobiety, a 11 proc. mężczyźni w wieku produkcyjnym" - zauważyła.

Jej zdaniem oznacza to, że nowozakładane działalności w 2022 r. nie dotyczyły tylko uchodźców wojennych, ale również osób, które przebywały w Polsce już przed wojną.

Przedsiębiorstwa założone przez kobiety działały przede wszystkim w branżach: pozostała działalność usługowa (31 proc.), informacja i komunikacja (12 proc.), handel oraz usługi administrowania i działalność wspierająca (10 proc.).

Z kolei mężczyźni zakładali głównie jednoosobową działalność gospodarczą związaną z budownictwem (37 proc.), informacją i komunikacją (21 proc.) oraz transportem i gospodarką magazynową (11 proc.).

Piątek jest 366. dniem wojny Rosji przeciwko Ukrainie. (PAP)

autorka: Magdalena Jarco

maja/ mmu/