KNF obniżyła karę nałożoną w 2018 r. na Eques Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych do 240 tys. zł z 300 tys. zł - wynika z piątkowej informacji Komisji Nadzoru Finansowego.

Jak wskazano, uchylona została decyzja z 18 maja 2018 r. nakładająca na Eques Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych z siedzibą w Gdańsku karę pieniężną w wysokości 300 tys. zł i jednocześnie nałożono karę pieniężną w wysokości 240 tys. zł.

W maju 2018 roku KNF podała, że nałożyła na Eques Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych karę pieniężną w wysokości 300 tys. zł za naruszenie przez Eques Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi w związku przekroczeniem ograniczenia inwestycyjnego wynikającego od IV kwartału 2013 r. do IV kwartału 2015 roku.

Chodzi o, jak wyjaśnia KNF w komunikacie, niewłaściwą kwalifikację obligacji, wyemitowanych przez podmioty, których akcje były przedmiotem obrotu w alternatywnym systemie obrotu, tj. NewConnect oraz obligacji wyemitowanych przez podmioty zarządzające sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszy inwestycyjnych.(PAP)

autor: Łukasz Pawłowski