W lutym 2022 r. weszły w życie znowelizowane przepisy ustawy o zakazie handlu w niedziele. Zniknęła możliwość otwierania sklepów pod pretekstem prowadzenia przez nie usług pocztowych, z czego korzystało już kilkanaście sieci. Czy to pomogło ograniczyć handel w dni świąteczne? Dane na temat kontroli przeprowadzonych w ubiegłym roku w handlu pokazują, że inspektorzy nadal ujawniają niestosowanie się do przepisów.

W ubiegłym roku skontrolowano ponad 3,5 tys. placówek. – Planowymi kontrolami objęto w sumie 2868 sklepów. Nieprzestrzeganie przepisów ustawy stwierdzono w toku 19,8 proc. kontroli. Dodatkowo inspektorzy, dokonując rozpoznania, przede wszystkim na skutek zgłoszeń przyjętych na telefony dyżurne i innego rodzaju sygnałów, odwiedzili 1488 placówek. Stwierdzali, że były one zgodnie z przepisami zamknięte – wylicza Juliusz Głuski, rzecznik prasowy głównego inspektora pracy.