Lidl Polska już po raz 10. znalazł się w gronie najlepszych polskich pracodawców wyróżnionych certyfikatem Top Employer Polska i Top Employer Europe. Firma utrzymuje tym samym prestiżową pozycję pracodawcy pierwszego wyboru. Jest to zarazem potwierdzenie całokształtu działań konsekwentnie realizowanych przez Lidl Polska w obszarze personalnym.

Certyfikaty są przyznawane od 30 lat przez Top Employers Institute. Tytułami są nagradzane firmy zaangażowane w tworzenie lepszego środowiska pracy poprzez wdrażanie wysokich standardów z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi i praktyk HR.

– Bardzo wysoko cenimy to wyróżnienie przyznawane przez niezależną międzynarodową instytucję za działania, które podejmujemy w traktowanej przez nas priorytetowo sferze polityki personalnej. Szczególnym powodem do satysfakcji jest to, że w gronie laureatów znaleźliśmy się kolejny raz. To najlepsze potwierdzenie konsekwencji Lidl Polska we wdrażaniu wysokich standardów w zarządzaniu zasobami ludzkimi w bardzo wymagającym obszarze retail. Orientacja na rozwój zawodowy wszystkich osób zatrudnionych w naszej firmie, gwarantowanie im poczucia stabilizacji i bezpieczeństwa to od lat czytelny znak identyfikujący nas w konkurencyjnym środowisku – mówi Marta Florczak, członkini zarządu ds. personalnych Lidl Polska.

Wszystko zaczyna się od ludzi

W zakresie polityki kadrowej znakiem rozpoznawczym firmy jest hasło jednej z pierwszych, wielkich kampanii wizerunkowych: „Lidl zaczyna się od ludzi”. Stało się ono jasnym wektorem wszelkich działań podejmowanych wobec osób zatrudnionych. Jednym ze spektakularnych sposobów wdrażania go w życie są kolejne kampanie wyłaniające ambasadorki i ambasadorów Lidla spośród osób zatrudnionych w firmie. W trzeciej już edycji „Zostań Twarzą Lidla” wpłynęło ponad 1 tys. zgłoszeń. W efekcie castingów powstało ponad 20 tys. zdjęć i wiele godzin nagrań video, z których wybrano kilkadziesiąt finalnych ujęć oraz wywiadów z wyłonionymi 70 ambasadorkami i ambasadorami. Często mówili o tym, że Lidl miał być pracą „tylko na chwilę”, a pracują w niej od lat. Potwierdzają to statystyki. Średni staż pracy w Lidlu wynosi ponad 5,5 roku. Aż 11,7 tys. zatrudnionych ma za sobą co najmniej 5 lat pracy, a niemal 5 tys. osób – ponad 10 lat. W anonimowym badaniu wizerunku pracodawcy osoby zatrudnione w Lidl Polska podkreślały, że przede wszystkim cenią sobie stabilność zatrudnienia, atrakcyjny poziom zarobków, który umożliwia precyzyjne planowanie domowych budżetów, szanse nieustannego rozwoju z jasno wytyczonymi ścieżkami kariery oraz bogactwo benefitów pozapłacowych w dużej, stabilnej firmie.

ikona lupy />
Marta Florczak, członkini zarządu ds. personalnych Lidl Polska / Fot. materiały prasowe

Orientacja na rozwój zawodowy wszystkich osób zatrudnionych w naszej firmie, gwarantowanie im poczucia stabilizacji i bezpieczeństwa to od lat czytelny znak identyfikujący nas w konkurencyjnym środowisku

Stały wzrost płac

Kluczem do sukcesu w zatrudnianiu na trudnym rynku handlu detalicznego jest polityka płacowa uwzględniająca rosnące oczekiwania społeczne w tym zakresie. Promowana jest równość płacowa kobiet i mężczyzn.

Lidl Polska konsekwentnie walczy o pozycję lidera płacowego w swojej branży. Od stycznia 2023 r. wynagrodzenia w firmie ponownie wzrosły. I tak: osoby zatrudnione w sklepach będą zarabiać 4200–5150 zł brutto na początku zatrudnienia. Już po roku pracy pracodawca gwarantuje wzrost płacy do poziomu 4400–5350 zł brutto, a po dwóch latach stażu pracy do 4600–5600 zł brutto. Poziom wynagrodzenia po roku i dwóch latach jest od razu ustalony w umowie o pracę. W przypadku pensji załóg centrów dystrybucji po podwyżkach wynoszą one 4800–5250 zł brutto na początku zatrudnienia, a po 12 miesiącach wzrosną do poziomu 5050–5500 zł brutto. Po dwóch latach pracy osiągną 5300–5800 zł brutto, a po trzech latach 5650–6050 zł brutto. Managerki i managerowie sklepów rozpoczynający pracę na tym stanowisku mogą liczyć na wynagrodzenie w wysokości 6700–7000 zł brutto. Po roku ich płaca wzrośnie do poziomu 7000–7400 zł brutto, a po dwóch latach wyniesie 7800–8300 zł brutto. W Lidl Polska wszystkim managerkom i managerom sklepów przysługuje samochód służbowy.

Atrakcyjne benefity pozapłacowe

Poza wyższymi niż średnie w handlu płacami, Lidl Polska gwarantuje także bogaty pakiet benefitów zarówno dla samych zatrudnionych, jak i członków ich rodzin. Wśród najbardziej popularnych są: prywatna opieka medyczna, ubezpieczenie grupowe, karta Multisport, wyprawka „dla maluszka” oraz dzieci rozpoczynających naukę w szkole podstawowej, a także bezpłatny Program Wsparcia Pracowniczek i Pracowników, w ramach którego można skorzystać z pomocy psychologicznej, doradztwa prawnego lub finansowego. Cenionym udogodnieniem są bezpłatne obiady dla pracujących w centrach dystrybucji. Osoby zatrudnione w Lidl Polska oraz ich bliscy mogą poszerzać swoje kompetencje dzięki bezpłatnemu dostępowi do aplikacji eTutor, platformy do samodzielnej nauki języków obcych online. W ramach świątecznej niespodzianki każda osoba w firmie otrzymała dodatkowo 1 tys. zł w formie kuponów zakupowych, a do rąk ich dzieci trafiło ponad 23,5 tys. świątecznych paczek pełnych zabawek i smakołyków.

Jasne perspektywy na wszystkich stanowiskach

Priorytetem w Lidl Polska od lat są awanse wewnętrzne. Firma konsekwentnie stawia zatem na rozwój zawodowy wszystkich grup zatrudnionych poprzez bogatą ofertę szkoleń i programów edukacyjnych.

– Wszyscy zatrudnieni w Lidl Polska mają szanse doskonalenia nabytych umiejętności i podniesienia swoich kompetencji. To jeden z ważnych powodów, dla których jesteśmy pracodawcą pierwszego wyboru. Obecnie 17 osób bierze udział w międzynarodowych programach rozwojowych, a ponad 1600 pracowników zmieniło swoje stanowisko w ramach awansów wewnętrznych. W zeszłym roku, wspólnie z Akademią Leona Koźmińskiego, zaprojektowaliśmy po raz pierwszy program rozwojowy dla grupy wyższych managerek i managerów, którzy na co dzień koncentrują się na rozwoju osób w swoich zespołach. Mamy nadzieję, że pozwoli to im na nowe spojrzenie na podejmowane działania i zdynamizuje zarządzanie zasobami ludzkimi – wskazuje Marta Florczak.

W świecie społecznej odpowiedzialności

Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) jest wpisana w kulturę organizacyjną i tożsamość Lidl Polska od początku istnienia firmy i oparta jest na pięciu filarach. Są to działania na rzecz: pracowników, asortymentu, ekologii, społeczności lokalnych oraz dostawców. Wśród wielu inicjatyw, szczególną uwagę zwracają liczne konkursy i akcje edukacyjne dla dzieci osób zatrudnionych w firmie oraz wysoka frekwencja w akcjach dobroczynnych w wymiarze lokalnym i krajowym. Dość powiedzieć, że od początku współpracy z Fundacją WOŚP w sklepach sieci zebrano łącznie ponad 39 mln zł. Wagę, jaką w firmie przywiązuje się do aktywności w zakresie CSR, podkreśla firmowy raport nt. społecznej odpowiedzialności biznesu za lata 2017–2018. W jego powstanie byli zaangażowani pracownicy i pracowniczki Lidl Polska oraz grono ponad 8 tys. ekspertek i ekspertów. Przy redakcji tego dokumentu wykorzystano ankietę ze szczegółowymi pytaniami i opiniami na temat wagi zagadnień zrównoważonego rozwoju w codziennej działalności biznesowej Lidla.

Umacnianie polityki różnorodności

Lidl Polska od lat zwiększa swoje zaangażowanie w obszarze różnorodności, m.in. organizując wewnętrzne szkolenia z tego zakresu i stawiając na inkluzywny język w komunikacji. Firma podpisała w ramach tej działalności Kartę Różnorodności. Jest to inicjatywa Forum Odpowiedzialnego Biznesu pod patronatem Komisji Europejskiej. Zobowiązuje ona pracodawców do dzielenia się dobrymi praktykami z zakresu polityki równego traktowania oraz zarządzania różnorodnością. Jako Sygnatariusz Karty Różnorodności, Lidl Polska będzie brał udział w cyklicznym badaniu diagnozującym stopień dojrzałości pracodawców w obszarze zarządzania różnorodnością i budowania inkluzywnych organizacji. W Lidlu wszystkie zatrudnione osoby otrzymują jednakowe wynagrodzenia na tych samych stanowiskach, a kobiety stanowią aż 70% kierowników średniego szczebla oraz managerów sklepów. Wysoką pozycję firmy w tym zakresie potwierdzają wyróżnienia, w tym m.in. nagroda specjalna w konkursie „Pracodawca Godny Zaufania” oraz „Inwestor w Kapitał Ludzki”.

__________________________________

Czytaj dodatek: Top Employers Polska 2023