Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych oraz niektórych innych ustaw - przekazała w czwartek Kancelaria Prezydenta RP. Ustawa pozwala wyłączyć w tym roku część wydatków państwa z reguły wydatkowej.

Nowelizacja przewiduje, że w tym roku stabilizująca reguła wydatkowa (SRW) nie będzie ograniczała dodatkowych wydatków państwa związanych ze wsparciem podmiotów dotkniętych kryzysem energetycznym lub zapewnieniem bezpieczeństwa energetycznego, wsparciem świadczeniobiorców, w szczególności emerytów i rencistów w związku z inflacją oraz z finansowaniem sił zbrojnych. Informacja o skutkach finansowych tych działań będzie przedstawiona w sprawozdaniu z wykonania ustawy budżetowej na rok 2022.

Ustawa zakłada też, że obligacje ustawowo gwarantowane przez Skarb Państwa nie będą objęte podatkiem bankowym. Ma to obniżyć koszty finansowania emisji obligacji na rzecz programów rządowych utworzonych, powierzonych lub przekazanych Bankowi Gospodarstwa Krajowego lub Polskiemu Funduszowi Rozwoju.

Ponadto wprowadzono zmiany w ustawach o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o podatku dochodowym od osób prawnych. Dotyczą one tzw. ulgi na robotyzację i polegają na określeniu, jakie wydatki nie będą podlegać odliczeniu w ramach ulgi. Wprowadzane przepisy będą miały zastosowanie do kosztów poniesionych od roku podatkowego rozpoczynającego się po dniu 31 stycznia 2023 r.

Przepisy ws. podatku bankowego mają wejść w życie 1 stycznia 2023 r. Zmiany dotyczące ulgi na robotyzację mają zacząć obowiązywać 1 lutego 2023 r., natomiast zmiany w zakresie reguły wydatkowej mają zacząć obowiązywać następnego dnia po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.(PAP)

kmz/ je/