Przykłady firm, które skorzystały z dofinansowania Funduszy Europejskich na innowacje, pokazują, że może to być dobry sposób na optymalizację kosztów oraz wpisanie się w najbardziej aktualne trendy

Innowacyjność nie tylko zwiększa konkurencyjność przedsiębiorstwa, ale też korzystnie wpływa na rozwój gospodarczy kraju. Zgodnie z danymi GUS, w latach 2019-2021 aktywność innowacyjną wykazało 26,3 proc. przedsiębiorstw przemysłowych oraz 22,2 proc. usługowych. Nakłady poniesione na ten cel wyniosły odpowiednio 19 mld zł i 22,3 mld zł. W 2021 r. udział przychodów ze sprzedaży produktów nowych lub ulepszonych, wprowadzonych na rynek w latach 2019-2021, w przychodach ogółem w przedsiębiorstwach przemysłowych wyniósł 8,9 proc., a w usługowych – 3,1 proc.

Rozwój innowacyjności szeroko wspierają Fundusze Europejskie. W ramach naborów z konkursów „Badania na rynek”, realizowanych w Programie Inteligentny Rozwój (POIR), przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, przedsiębiorcy z sektora MŚP otrzymali wsparcie na poziomie 4,1 mld zł. Środki te zostały przekazane na realizację rozwojowych projektów, wdrażających wyniki prac B+R, których efektem ma być wprowadzenie na rynek nowego lub znacznie ulepszonego wyrobu, usługi lub procesu technologicznego. Dofinansowaniem mogły być objęte wydatki inwestycyjne na zakup maszyn i urządzeń produkcyjnych, zakup nieruchomości, roboty budowlane, wartości niematerialne i prawne czy koszty usług doradczych.

Analizując wsparte projekty, widać, że polscy przedsiębiorcy stawiają na rozwiązania, które nie tylko mogą usprawnić efektywność ich produkcji, ale też są proekologiczne i odpowiadają potrzebom oraz oczekiwaniom rynku.

Po pieniądze sięgnęła między innymi Wytwórnia Makaronu Domowego Pol-Mak. Firma, obserwując zainteresowanie żywnością produkowaną według tradycyjnych receptur, postanowiła ruszyć z produkcją makaronu, który choć powstaje na skalę przemysłową, to smakuje i wygląda jak przygotowany w domu za pomocą stolnicy, wałka i noża. W tym celu wdrożyła nowy proces produkcji, wykorzystujący technologię produkcji ICN - Irregularly Cut Noodles (nieregularnie ciętego makaronu), wraz z opracowanymi autorsko urządzeniami do formowania i do układania makaronu. Jak tłumaczy firma, wdrożenie innowacji – której całkowity koszt to prawie 6,5 mln zł, z czego ponad 3,1 mln zł pochodziło ze środków unijnych – przyczyniło się do znacznego zwiększenia wydajności produkcji przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów osobowych, ilości odpadów produkcyjnych oraz zużycia energii.

Innym przykładem firmy, która wdrożyła innowacje z udziałem wsparcia z Programu Inteligentny Rozwój jest Transbet Betoniarnie Grochowicz. Wprowadziła ona do swojej oferty nowy system betonowych płyt drogowych, będący efektem prac badawczo-rozwojowych, nakierowanych na poprawę kluczowych parametrów technicznych i użytkowych produktu w zakresie wytrzymałości mechanicznej i odporności na warunki atmosferyczne. Płyta drogowa z pióro-wpustem jest też produktem proekologicznym, przez wykorzystanie do jej produkcji surowców pochodzenia odpadowego i naturalnego. Może być stosowana zarówno do wykonywania zastępczych nawierzchni tymczasowych, na placach budów, jak również jako rozwiązanie docelowe w przypadku budowy dróg o małym natężeniu ruchu lub do budowy elementów infrastruktury, np. parkingów. Rozszerzenie oferty o wskazany produkt przyczyniło się m. in. do pozyskania nowych zleceń. Całkowity koszt projektu wyniósł prawie 6 mln zł, z czego wsparcie z Funduszy Europejskich wyniosło 3,21 mln zł.

Firma RStechnology otrzymała natomiast dofinansowanie w konkursie „Badania na rynek” na poziomie ponad 10,11 mln zł. Pieniądze posłużyły do ulepszenia usługi w zakresie produkcji płaszczy grzewczo-chłodzących w konstrukcjach i systemach wymiany ciepła, zwłaszcza o wysokich wymaganiach pojemnościowych i ciśnieniowych. Całość przedsięwzięcia kosztowała ponad 22 mln zł. Firma zakupiła ciąg technologiczny do rozkroju blach, laser do spawania warstwowych płyt komorowych, maszynę do cięcia wodą 2D, stanowisko do prób ciśnieniowych i testów warstwowych płyt komorowych, komorę śrutowniczą oraz wybudowała nowoczesną halę produkcyjną z zapleczem socjalno-administracyjnym. Dzięki inwestycji powstał produkt o zwiększonej efektywności energetycznej, szerokim zakresie stosowania oraz zwiększonej żywotności. Jak tłumaczy firma, zastosowanie płaszczy grzewczo-chłodzących pozytywnie wpłynie na środowisko poprzez redukcję zużycia energii. Nowy produkt jest też odpowiedzią na potrzeby wielu branż, m.in. spożywczej, farmaceutycznej, chemicznej, których producentom zależy na przechowywaniu produktów w określonej temperaturze. Przyczynia się do rozwoju firmy na rynku europejskim.

Jak informuje PARP, w nowej perspektywie finansowej na przedsiębiorców stawiających na innowacje również czekają pieniądze. O wsparcie na finansowanie prac badawczych i wdrożenia ich wyników będzie można się ubiegać w ramach Priorytetu 1 Ścieżka SMART programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 (FENG). Dofinansowanie będzie miało na celu wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych przedsiębiorstw oraz zwiększenie stopnia dostosowania działalności przedsiębiorstw do wyzwań współczesnej gospodarki, co wpisuje się w aktualne polityki UE (np. w Europejski Zielony Ład – European Green Deal).

Więcej informacji o programie https://www.poir.gov.pl/strony/o-programie/fe-dla-nowoczesnej-gospodarki/zalozenia-programu-feng/

ikona lupy />
Fot. materiały prasowe