Jako lider na rynku przewozu osób czujemy zobowiązanie, aby być firmą, która wyznaczy nowe standardy. Dlatego też jako pierwsi wprowadzamy wiele zmian operacyjnych, które mają na celu podniesienie bezpieczeństwa i jakości przejazdów. Zamierzamy zainwestować dodatkowe 10 mln zł w otwarcie kilkunastu punktów obsługi kierowców w całej Polsce oraz rozwój technologii i procesów weryfikacji współpracujących z naszą platformą kierowców. W efekcie za pośrednictwem aplikacji Bolt usługi będą mogli świadczyć wyłącznie kierowcy, którzy dostosują się do wprowadzonych zmian.

Strategiczna inwestycja w jakość i bezpieczeństwo

Paweł Kuncicki, Country Manager Bolt w Polsce / Fot. materiały prasowe
Bezpieczeństwo przejazdów z aplikacją Bolt od zawsze jest priorytetem firmy. Dlatego przygotowaliśmy plan, który zakłada, że Bolt przeznaczy 10 mln zł na wprowadzenie zmian mających na celu jeszcze bardziej podnieść jakość i bezpieczeństwo przejazdów taksówkami. Ustanawiając nową jakość, jako pierwsza platforma na naszym rynku chcemy wyznaczyć standard dla całej branży przejazdów taksówkami w Polsce.
Jednocześnie tą inwestycją podkreślamy, że bezpieczeństwo i komfort naszych użytkowniczek i użytkowników od zawsze były naszym priorytetem i nie ustajemy w działaniach, aby te aspekty rozwijać. Z uwagą dostosowaliśmy naszą codzienną pracę do wymogów centralnych i lokalnych administracji oraz dokonaliśmy znaczących inwestycji w obszarze bezpieczeństwa, regularnie wprowadzając nowe rozwiązania. Kiedy myślimy o przejazdach w kontekście bezpieczeństwa, to przyświeca nam jedna główna myśl: nawet jedno zgłoszenie napastowania to o jedno za dużo. Dlatego jesteśmy zdeterminowani, aby zapewnić bezpieczeństwo naszych przejazdów, i dążymy do tego, aby każda pasażerka, każdy pasażer, każda kierowczyni i kierowca czuli się bezpiecznie. Nasze działania są podyktowane ideą, że jeśli chcemy zmieniać oblicze miast tak, aby były przyjazne ludziom, to wszyscy musimy być częścią tej zmiany.

Nowe standardy dla branży

Od dawna w aplikacji działa już rejestracja GPS każdego przejazdu, oceny kierowców przez pasażerów oraz formy aktywnego zachęcania użytkowników do weryfikowania danych samochodu i kierowcy przed rozpoczęciem przejazdu. Ponadto tylko w tym roku wprowadziliśmy tak istotne rozwiązania, jak np. weryfikacja kierowców w czasie rzeczywistym za pomocą sztucznej inteligencji, czy też podjęliśmy się szkoleń dla policji z naszych wewnętrznych procedur i rozwiązań. Nasz partner merytoryczny - fundacja Feminoteka, doradza nam w podejmowanych działaniach oraz wspiera w tworzeniu treści edukacyjnych.
Postanowiliśmy pójść o krok dalej. Strategiczna inwestycja 10 mln zł pozwoli nam wprowadzić prawdziwą zmianę - wyznaczyć nowy standard dla wszystkich firm z obszaru usług transportu taksówkami. Jest to kontynuacja ustawicznych działań naszej firmy, które zmierzają do podnoszenia poziomu bezpieczeństwa i jakości świadczonych usług. Część przedstawionych rozwiązań stanowi wynik rozmów z przedstawicielami instytucji administracji publicznej, w czasie których zespół Bolt wsłuchiwał się w sugestie i oczekiwania ekspertów.

Zaostrzona weryfikacja i otwarcie punktów obsługi kierowców

Poprzez zaostrzenie wymogów wobec partnerskich kierowców i flot potwierdzamy, że Bolt traktuje poważnie swoje zobowiązania wobec polskich władz i lokalnej społeczności. Tylko zaufanie użytkowniczek i użytkowników pozwoli nam realizować naszą misję poprawy jakości sektora transportu taksówkami w Polsce.
Podstawową zmianą wynikającą z nowych standardów jest obowiązkowe oznakowanie samochodów, co będzie weryfikowane przez wymóg dostarczenia zdjęcia. Dla naszych użytkowniczek i użytkowników oznacza to, że wszystkie pojazdy na platformie Bolt będą oznakowane jako taksówki, co pozwoli uniknąć jakichkolwiek pomyłek.
Uruchomimy również punkty obsługi kierowców. Pierwszy z nich zostanie otwarty już na początku przyszłego roku w Warszawie. Kolejnych 11 powstanie w największych polskich miastach. W punktach kierowcy będą musieli przedstawić konieczne dokumenty, a specjalnie przeszkolony zespół Bolt będzie je szczegółowo weryfikował przed dodaniem do platformy.
Ważnym wyróżnikiem nowych standardów jest weryfikacja przez zespół Bolt dodatkowych dokumentów każdego partnerskiego kierowcy. Potwierdzeniem, że partnerzy stosują się do nowych wymagań, będzie dostarczenie kopii identyfikatora kierowcy taksówki. Musi on znaleźć się w widocznym dla pasażerek i pasażerów miejscu w aucie wykonującym przejazd z aplikacją Bolt. Ponadto będziemy weryfikować, czy dany kierowca przebył odpowiednie badania psychologiczne i medyczne. Współpracujący kierowcy oraz floty mają czas na dostarczenie dokumentów do końca grudnia.
Dotychczasowe działania Bolt mające podnieść bezpieczeństwo przejazdów
Szkolenia dla policji z rozwiązań i procedur Bolt
W połowie października odbyło się szkolenie współorganizowane przez Bolt i wydział dw. z Handlem Ludźmi Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji. Spotkanie przeprowadzone dla kilkuset funkcjonariuszy policji z całej Polski, miało na celu przekazać uczestnikom wiedzę na temat wdrożonych przez Bolt rozwiązań, a także informacje, które pomogą usprawnić współpracę firmy z policją. Podczas szkolenia omówione zostały podjęte dotąd przez Bolt działania w zakresie podnoszenia bezpieczeństwa przejazdach a także, procedur dot. kierowców jak i pasażerów. Szkolenie było pierwszym z serii.
Weryfikacja kierowców w czasie rzeczywistym
Bolt wdrożył również rozwiązanie technologiczne, jakim jest weryfikacja kierowców w czasie rzeczywistym przy wykorzystaniu sztucznej inteligencji. Rozwiązanie to ma z jednej strony zniechęcać do podszywania się pod kierowcę, ale przede wszystkim takie działanie uniemożliwić. W praktyce, kierowcy są wyrywkowo proszeni o zrobienie sobie zdjęcia, które po porównaniu z prawem jazdy, przechodzi autoryzację systemu i pozwala dalej kierowcy korzystać z aplikacji Bolt. Jeśli automatyczna autoryzacja nie powiedzie się, weryfikacją kierowcy zajmuje się członek specjalnego zespołu. W przypadku potwierdzenia nieprawidłowości, konto kierowcy zostaje zablokowane.
Tłumacz czatu pomiędzy pasażerem a kierowcą
Ostatnio w aplikacji Bolt dla pasażerów wprowadzona została nowa funkcja opracowana przez warszawskich inżynierów Bolt: automatyczny translator czatu. W czacie pomiędzy kierowcą a pasażerem, translator automatycznie wykrywa język, którym porozumiewają się użytkownicy. W momencie gdy użytkownicy posługują się różnymi językami, ich wiadomości zostają automatycznie przetłumaczone na język, którym wybrali w aplikacji. Tłumaczenie jest wyświetlone obok oryginalnej wiadomości. Nowa funkcja pozwala użytkownikom posługującym się różnymi językami, w prosty sposób uzgodnić szczegóły przejazdu.
Ocena dotychczasowych działań przez Komitet Monitorujący
21 czerwca br. odbyło się spotkanie Komitetu Monitorującego z udziałem m.in. Ministerstwa Infrastruktury oraz fundacji Feminoteka, podsumowujące wdrożone przez firmę Bolt rozwiązania bezpieczeństwa. Utworzenie Komitetu wynikało z opublikowanych w marcu Standardów Bezpieczeństwa, czyli zobowiązania Bolt do dalszego podnoszenia bezpieczeństwa w przewozach taksówkami. Spotkanie zakończyło się pozytywną oceną podjętych dotąd działań.
Kategoria kobiety dla kobiet
Bolt, w lipcu br. uruchomił kategorię “Kobiety dla kobiet”. Kategoria dostępna dla wszystkich kobiet w aplikacji Bolt, łączy pasażerki oraz kierowczynie. Odtąd każda użytkowniczka aplikacji może zamówić przejazd z kierowczynią. Na początek nowa kategoria będzie dostępna w 9 polskich miastach: Warszawie, Krakowie, Trójmieście, Lublinie, Wrocławiu, Białymstoku, Bydgoszczy, Gorzowie Wielkopolskim i Zielonej Górze. Każda kierowczyni uprawniona do jazdy w kategorii Kobiety dla kobiet jest indywidualnie weryfikowana przez naszych pracowników. W aplikacji Bolt dla kierowców i kierowczyń dostępne jest rozwiązanie pozwalające na śledzenie przejazdu oraz przycisk alarmowy łączący z numerem alarmowym 112 bezpośrednio z aplikacji. Ponadto kierowczynie mają możliwość odrzucenia przejazdu, np. w przypadku jeśli stwierdzą, że został on zamówiony przez mężczyznę.
Współpraca z partnerem merytorycznym - fundacją Feminoteka
W 2021 firma związała się z Fundacją Feminoteka, która przeszkoliła nasz zespół odpowiedzialny za kontakt z klientami, aby zapewnić zgłaszającym jak najlepsze wsparcie, a szukającym wsparcia pomoc na najwyższym poziomie. W marcu 2022 roku ta współpraca została zacieśniona. Fundacja Feminoteka jako partner merytoryczny wspierała firmę Bolt przy tworzeniu treści szkoleniowych dla kierowców oraz ponownie przeszkoliła pracowników działu obsługi klienta. Odtąd też osoby poszkodowane, wymagające wsparcia psychologicznego są kierowane bezpośrednio do fundacji Feminoteka, która udziela im niezbędnej pomocy i opieki.
Szkolenia Bolt dla kierowców
Bolt jako pierwsza platforma w Polsce wprowadziła w maju 2022 szkolenia dla kierowców, opracowane we współpracy z fundacją Feminoteka. Odtąd każdy kierowca korzystający z aplikacji Bolt przechodzi szkolenie a następnie zdaje test, aby móc kontynuować współpracę z Bolt. Szkolenia dostępne są w 5 wersjach językowych, najczęściej używanych w aplikacji. Webinar obejmuje podstawy z zachowania w ramach relacji pasażer-kierowca, tłumaczy jakie zachowania są absolutnie niedopuszczalne oraz z jakimi konsekwencjami należy się liczyć w przypadku ich złamania.
Standardy Społeczności Bolt
Firma opublikowała również zasady poprawnego zachowania pasażerów i kierowców, zebrane w formie Standardów Społeczności Bolt. Znajdują się w nim pogłębione informacje o kodach kulturowych, nieprawidłowych zachowaniach i przemocy seksualnej, a także konsekwencjach związanych z popełnianiem przestępstw związanych z przemocą seksualną. Standardy społeczności zostaną na stałe wpisane do regulaminów obowiązujących wszystkich użytkowników aplikacji Bolt, a ich nieprzestrzeganie może skutkować stałym usunięciem z aplikacji.
Partner
Fot. materiały prasowe