Nie tylko dadzą miastom dostęp do tańszych źródeł energii, ale też pozwolą im na wytwarzanie jej we własnym zakresie z czegoś co dziś wyrzucają, czyli np. odpadów komunalnych, Podkreśla jednak, że wymagają zewnętrznego wsparcia, bo budżety samorządów zostały mocno nadszarpnięte w ostatnim czasie.