Duża elastyczność, uproszczenie prowadzenia działalności – to główne cechy prostej spółki akcyjnej, która od niespełna roku jest dostępna dla przedsiębiorców w naszym kraju.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) wraz z Ministerstwem Rozwoju i Technologii, w ramach pierwszego z cyklu konferencji #IdeaRozwojuBiznesu skierowanych do przedsiębiorców, przybliżyli tematykę prostej spółki akcyjnej (PSA). Eksperci opowiadali o korzyściach, jakie ten rodzaj spółki kapitałowej przynosi przedsiębiorcom, wyjaśniali również, dlaczego taka forma prowadzenia działalności jest atrakcyjna w szczególności w obszarze nowych technologii.

Elastyczniej i łatwiej

Prosta spółka akcyjna, która łączy w sobie cechy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z charakterystyką spółki akcyjnej, funkcjonuje w Polsce od lipca ub.r. Mimo stosunkowo krótkiego czasu do listopada tego roku założono aż 1150 PSA. Według Jana Drożdża, głównego specjalisty z departamentu doskonalenia regulacji gospodarczych Ministerstwa Rozwoju i Technologii, wynika to z tego, że uproszczona forma spółki kapitałowej trafiła na podatny grunt w środowisku start-upów.
– PSA cechuje brak nadmiernych formalności związanych z jej zakładaniem oraz nowoczesny mechanizm ochrony wierzycieli spółki. Ponadto z tej formy działalności mogą skorzystać inwestorzy działający w jakiejkolwiek branży – dodawał przedstawiciel ministerstwa.

Dla firm, których działalność skupia się na wprowadzaniu innowacji wykorzystujących potencjał nowoczesnych technologii, PSA jest szczególnie atrakcyjna ze względu na elastyczność rozwiązań. Specyfika start-upów jest związana z prowadzeniem biznesu w warunkach sporego ryzyka inwestycyjnego przy jednoczesnym dążeniu do dynamicznego wzrostu.

Podstawową cechą, która wyróżnia PSA na tle spółki akcyjnej, jest wysokość minimalnego kapitału zakładowego. W spółce akcyjnej wynosi on 100 tys. zł, w PSA na jego pokrycie wystarczy symboliczna złotówka. – Prosta spółka akcyjna przełamuje pokutujące w głowach przedsiębiorców przekonanie, że chcąc założyć spółkę, powinniśmy wnieść spory kapitał zakładowy. Tymczasem PSA może zostać założona nawet przy minimalnym wkładzie i nie ma też żadnego przełożenia na to, jakie prawa i procent wpływów mają akcjonariusze w spółce. Odseparowana zostaje zatem kwestia kapitału od tego, jak spółka jest zorganizowana – mówiła dr Katarzyna Reszczyk-Król z Kancelarii BSJP Brockhuis Jurczak Prusak Sroka Nilsson Sp.k. Taki stan rzeczy oznacza wiele korzyści dla przedsiębiorców.

– Środki na prowadzenie biznesu trzeba mieć, ale nie trzeba ich zamrażać jako kapitał zakładowy, który jest trudny do odzyskania dla akcjonariuszy czy do użytku na działalność spółki. To wpływa na zwiększenie swobody wykorzystania środków finansowych – podkreślała ekspertka. Głównym celem i założeniem prostej spółki akcyjnej jest pozostawienie jak największej decyzyjności akcjonariuszom. Jak zaznacza Katarzyna Reszczyk-Król, to oni ustalają, jaka ma być struktura spółki. Akcjonariusze mogą zdecydować się na formę zarządu, ale w miarę rozwoju spółki także na zmianę struktury wraz z nowymi potrzebami biznesowymi, np. w związku z wejściem zagranicznego inwestora. To jest nowość w polskim systemie prawnym – możliwość elastycznej zmiany organów. W klasycznie funkcjonujących spółkach taka zmiana wymaga większego nakładu pracy i większych formalności. – Pewnych możliwości po prostu nie było, w innych spółkach nie możemy mieć rady dyrektorów, mamy tylko system: zarząd lub ewentualnie rada nadzorcza. W PSA mamy pełną dowolność – stwierdziła Katarzyna Reszczyk-Król.

Wsparcie innowacji

Doktor Michał Przychoda z Kancelarii DZP wskazał, że prostota PSA ujawnia się w każdym aspekcie działalności spółki: podczas zakładania jej przez internet, poprzez sposób zarządzania oraz przy procesie likwidacji. Dzięki PSA przedsiębiorca może także łatwiej pozyskać kapitał potrzebny do rozwoju działalności.

– Jeżeli w spółce chcielibyśmy zbyć udziały, nieunikniona jest wizyta u notariusza i uzyskanie stosownego poświadczenia. W PSA możemy zrobić to po prostu w zwykłej formie pisemnej lub drogą elektroniczną. Podobnie jest w przypadku operacji na kapitale akcyjnym. Przy emisji nowych akcji w spółce akcyjnej musimy zaprotokołować uchwałę notarialną. Z kolei w PSA możemy zrobić to zdalnie czy pisemnie. Tak samo jest z działalnością organów: podejmowanie uchwał może odbywać się zdalnie – wyjaśnił Michał Przychoda.

– Dla start-upów spółka kapitałowa to tort, który w formie akcji da się łatwo podzielić. Uproszczenie ich funkcjonowania wspiera innowacje – puentował obrazowo Patryk Ryszewski, wykładowca z Uczelni Łazarskiego, który pracuje dla jednej z najszybciej rozwijających się spółek z Doliny Krzemowej – Deel, w której odpowiada za region EMEA.

Darmowe konferencje dla przedsiębiorców
Cykl wideokonferencji #idearozwojubiznesu jest współorganizowany przez PARP oraz Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Podczas spotkań, które będą się odbywały we wtorki i w czwartki przez pięć tygodni, począwszy od 8 listopada, zostaną omówione najbardziej aktualne tematy związane z prowadzeniem biznesu w Polsce, nowe rozwiązania i regulacje prawne, a także zagadnienia, takie jak: transformacja cyfrowa, efektywność energetyczna i zielona gospodarka. Udział w wydarzeniach jest bezpłatny. Szczegóły można znaleźć na stronie: www.parp.gov.pl/component/site/site/idearozwojubiznesu
ikona lupy />
Fot. materiały prasowe
BACH