Wzrost produkcji sprzedanej odnotowano w 27 spośród 34 działów przemysłu (w ujęciu rocznym) we wrześniu 2022 r., poinformował Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Według wstępnych danych we wrześniu br., w stosunku do września ub. roku, wzrost produkcji sprzedanej (w cenach stałych) odnotowano w 27 (spośród 34) działach przemysłu, m.in. w produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep - o 46,5%, maszyn i urządzeń - o 26,1%, pozostałego sprzętu transportowego - o 19,2%, urządzeń elektrycznych - o 17,9%, wyrobów z metali - o 13,1%, komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych oraz napojów - po 9,9%" - czytamy w komunikacie.

Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z wrześniem ub. roku, wystąpił w 7 działach, m.in. w produkcji chemikaliów i wyrobów chemicznych - o 9,7%, mebli - o 7,5%, w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę - o 3,7%, w produkcji wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny - o 2,2%, podał również GUS.

"W porównaniu z sierpniem br., wzrost produkcji sprzedanej (w cenach stałych) we wrześniu br. odnotowano w 24 działach przemysłu, m.in. w produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep - o 44,8%, w naprawie, konserwacji i instalowaniu maszyn i urządzeń - o 28,2%, w produkcji komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych - o 25,7%, maszyn i urządzeń - o 24,8%, urządzeń elektrycznych - o 21,2%, pozostałego sprzętu transportowego - o 18,4%, wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych - o 10,1%" - wymienił Urząd.

Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z sierpniem br., wystąpił w 10 działach, m.in. w produkcji napojów - o 16%, chemikaliów i wyrobów chemicznych - o 9%, w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego - o 8,1%, w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę - o 2,4%, podał także GUS.

(ISBnews)