Skarb Państwa, jako akcjonariusz PKN Orlen, poinformował tę spółkę o zmniejszeniu stanu posiadania jej akcji z 35,66 proc. do 31,14 proc. kapitału zakładowego - podał koncern w czwartek wieczorem. To następstwo odsprzedania części akcji spółki przez Skarb Państwa na rzecz PKO BP i PZU.

W informacji przypomniano, że przed zmianą Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Aktywów Państwowych posiadał 223 mln 414 tys. 424 akcje PKN Orlen, czyli 35,66 proc. kapitału zakładowego spółki, co uprawniało do takiej samej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu (tj. również 35,66 proc. ogólnej liczby głosów).

PKN Orlen informuje, że do spółki wpłynęło zawiadomienie od akcjonariusza - Skarbu Państwa o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w PKN Orlen z 35,66 proc. do 31,14 proc.” - przekazała w czwartek w komunikacie giełdowym spółka.

Aktualnie Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Aktywów Państwowych posiada 195 mln 92 tys. 264 akcje PKN Orlen, co stanowi 31,14 proc. kapitału zakładowego spółki i uprawnia do wykonywania 195 mln 92 tys. 264 głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki, co stanowi 31,14 proc. ogólnej liczby głosów” - podał koncern.

W zawiadomieniu akcjonariusza - Skarbu Państwa skierowanym do PKN Orlen, a także do Komisji Nadzoru Finansowego, Minister Aktywów Państwowych wyjaśnił, że zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów nastąpiła 30 września 2022 r. na skutek zawarcia umowy sprzedaży akcji pomiędzy Skarbem Państwa i PKO BP oraz umowy sprzedaży akcji pomiędzy Skarbem Państwa a PZU. Jak podano, obie umowy datowane są na 29 września 2022 r.

Według zawiadomienia, na podstawie umowy z PKO BP została zawarta jedna transakcja pakietowa, dotycząca 14 mln 161 tys. 80 akcji PKN Orlen. Także na podstawie umowy z PZU zawarto jedną transakcję pakietową, dotyczącą również 14 mln 161 tys. 80 akcji PKN Orlen. Transakcje te zostały rozliczone 30 września 2022 r. Tego dnia o kupnie akcji PKN Orlen poinformowały też obie spółki - PKO BP i PZU. (PAP)