Spółka dostarczająca specjalistyczne rozwiązania dla sektora energetycznego, ciepłownictwa oraz branży ropy i gazu, widzi dużą szansę w kontraktach związanych z transformacją energetyczną. Właśnie zrobiła ważny krok na drodze do realizacji tych planów

Konsorcjum RAFAKO Innovation (lider) oraz RAFAKO podpisało umowę ze spółką Barlinek Inwestycje na zaprojektowanie, budowę i uruchomienie układu ciepłowniczego zasilanego biomasą. Wartość kontraktu sięga 42,3 mln zł. Przewiduje on stworzenie układu spalania czystej biomasy w ciepłowni wraz z niezbędną infrastrukturą, w tym budowlaną i techniczną oraz budowę układu dostarczenia ciepła do odbiorników w zakładzie produkcyjnym w Barlinku (woj. zachodniopomorskie).

Grupa Barlinek należy do wiodących producentów warstwowych podłóg drewnianych na świecie, które sprzedaje do ponad 70 krajów. Przywiązuje ona dużą wagę do kwestii ochrony środowiska. Dla Grupy RAFAKO jest to pierwszy kontrakt pozyskany po zakończeniu procesu restrukturyzacji.

– Powrót RAFAKO na rynek stał się faktem. Wygraliśmy postępowanie przetargowe na projekt, który jest niezmiernie istotny biznesowo dla naszej Grupy Kapitałowej – ocenia Radosław Domagalski-Łabędzki, prezes RAFAKO S.A.
Podkreśla on, że transformacja energetyczna ciepłownictwa będzie ważnym obszarem rozwoju dla grupy kapitałowej. Kontrakt z Barlinkiem wpisuje się w ten strategiczny plan. RAFAKO świadczy kompleksowe usługi związane z procesami ciepłowniczymi, od projektu, przez studium wykonalności, wybór technologii, projektowanie, procesy formalno-prawne i uzyskanie pozwoleń, po realizację inwestycji i optymalizację systemu.
Umowa z Barlinkiem ma być zrealizowana w ciągu maksymalnie 13 miesięcy od jej podpisania a obiekt ma zostać przekazany do eksploatacji w ciągu najdalej 14 miesięcy.

– Występujemy w tej inwestycji jako generalny wykonawca. Będziemy integrować wszystkie branże i zarządzać projektem do momentu przekazania obiektu do użytkowania – opisuje Justyna Mosoń, prezes Rafako Innovation. – Równie ważne jest to, że projekt będzie dla nas impulsem do rozwoju produktów technologicznych, które pozwolą ciepłownictwu, ale także zakładom przemysłowym, na przeprowadzenie dekarbonizacji. Oprócz inwestycji w biomasę, można integrować odnawialne źródła energii w hybrydowe systemy – dodaje Justyna Mosoń.
Generalnym Projektantem w przedsięwzięciu jest spółka z Grupy RAFAKO – Energotechnika Engineering.

Realizacja celów klimatycznych pozostaje ważnym priorytetem dla Unii Europejskiej. Inwestycje z tym związane zwiększają też niezależność i bezpieczeństwo energetyczne, co w obecnej sytuacji dodatkowo wzmacnia ich znaczenie.