Według informacji KNF, Uinvest LLC to podmiot nie zarejestrowany w Polsce. Uinvest LLC jest wpisany na listę ostrzeżeń publicznych KNF w rubryce: Zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 171 ust. 1–3 ustawy Prawo bankowe (wykonywanie czynności bankowych, w szczególności przyjmowanie wkładów pieniężnych w celu obciążania ich ryzykiem, bez zezwolenia KNF).