Ministerstw Finansów odroczył obowiązek stosowania kas fiskalnych dla myjni samochodowych z 1 października 2022 r. na 1 kwietnia 2023 r.

Wynika to z projektu nowelizacji rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących. To już kolejne odroczenie tego terminu.

Wcześniej został on przesunięty z 1 lipca 2022 r. na 1 października 2022 r. Jednak wówczas resort zapowiadał, że nie zamierza już zmieniać tego terminu.

Teraz jednak stało się inaczej. W uzasadnieniu do projektu napisał: „W związku z utrzymującym się stanem zerwanych łańcuchów dostaw oraz sygnalizowanymi w związku z tym przez przedsiębiorców tej branży problemami z nabyciem i instalacją urządzeń fiskalnych - postanowiono o ponownym przesunięciu terminu obowiązkowej fiskalizacji w tej branży”.

O problemach związanych z wdrożeniem kas fiskalnych przez myjnie pisaliśmy szczegółowo w artykule „Monopol podnosi koszty instalacji w myjniach”. Informowaliśmy wówczas, że na rynku dostępny jest na razie tylko jeden model kasy, zaprojektowany specjalnie z myślą o usługach myjni. Przedsiębiorcy nie mogą więc przebierać w ofertach na dostawy oprogramowania (czyli samej kasy) i specjalnego urządzenia do jego obsługi (ze względu na warunki panujące w myjni nie może to być tablet ani smartfon). Monopol producenta przekłada się również na koszty miesięcznego abonamentu.