Ursula von der Leyen, przewodnicząca KE, ogłosiła europejską dekadę cyfrową. Pojawia się coraz więcej środków i programów finansowych, a Unia Europejska zapowiada walkę o miejsce w globalnym wyścigu technologicznym. Dlatego konieczne są dalsze inicjatywy w zakresie wspierania innowacyjności firm, komercjalizacji B+R oraz wspierania segmentu technologicznych start-upów poprzez inwestycje kapitałowe.

Na XXXI Forum Ekonomicznym w Karpaczu tradycyjnie wiele rozmawiano o cyfryzacji, natomiast w tym roku również w kontekście pieniędzy. Podczas panelu i dyskusji „Inwestycje w rozwój cyfrowy” – moderowanej przez Krzysztofa Szuberta, prezesa zarządu NCBR Investment Fund ASI, która odbyła się w ramach Forum Cyberbezpieczeństwa, o cyfrowym kierunku obranym przez Komisję Europejską oraz zapowiedzi nowych programów mówił Paweł Lewandowski, podsekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
– Jeśli patrzymy na to, jak rozwijamy nasze usługi i naszą infrastrukturę w Polsce, i porównamy to z unijnymi standardami, to oczywiście jest to absolutnie zgodne z tym, na co stawiamy i co rozwijamy. Jest to spójne, dlatego budowanie międzynarodowych koalicji czy innych instrumentów, które są zawarte w tym programie, jest rzeczywiście podstawą – ocenił.
Wskazał jednak, że w tej chwili największym problemem są przerwane łańcuchy dostaw.
– Trudno teraz zdobyć półprzewodniki czy mikroprocesory, co było związane najpierw z COVID-em, a teraz z wybuchem wojny w Ukrainie – tłumaczył Paweł Lewandowski.
Krzysztof Szubert, prezes zarządu NCBR Investment Fund ASI oraz członek Rady Wysokiego Szczebla ds. Współpracy Cyfrowej ONZ, wskazał, że kierunki zdefiniowane w Europie są spójne z tym, co dzieje się na poziomie Organizacji Narodów Zjednoczonych.
– Mamy cztery główne piony tematów, które się pojawiają. To jest dostęp do infrastruktury – dostęp do szybkiego internetu, to są tematy związane z usługami czy to administracji, czy to biznesu. Mamy trzeci duży obszar, kompetencje w świecie cyfrowym oraz chyba najważniejszy w obecnym czasie, czyli cyberbezpieczeństwo jako czwarty – wyliczał.
Wskazał też, że wydaje się, iż funduszy unijnych na rozwój cyfrowy jest wiele, jako przykład programów podał Horizon Europe i Digital Europe.
– Zawsze jest oczywiście kwestia absorbcji tych funduszy i ich inwestycji w odpowiednie kierunki, natomiast jak światłych idei i kierunków rozwoju cyfryzacji byśmy nie mieli, to zawsze potrzebny jest kapitał, też kapitał segmentu venture, czy private equity stymulujące innowacyjność – podkreślił Krzysztof Szubert.
Zarys sytuacji na polskim rynku finansowym w kontekście gotowości do inwestowania w rozwój cyfrowy przedstawiła Katarzyna Szwarc, pełnomocnik ds. strategii rozwoju rynku kapitałowego w Ministerstwie Finansów.
– Nasz rynek kapitałowy jest już bardzo dobrze rozwinięty, zwłaszcza w segmencie przedsiębiorstw wchodzących na New Connect i rynek główny. Jesteśmy dzisiaj największym rynkiem kapitałowym w naszym regionie Europy i notujemy bardzo duże wzrosty rok do roku – komentowała.
– W segmencie finansowania najmniejszych przedsiębiorstw, takich jak start-upy, również jest dobrze – oceniła Katarzyna Szwarc. Jak wyjaśniła, Polska jest liderem w regionie, jeżeli chodzi o finansowanie start-upów. Podobnie jest w segmencie venture capital.
– Warto dodać, że na rynku kapitałowym venture ok. 70 proc. to środki publiczne. Tu jest rzeczywiście bardzo duża stymulacja. Od roku 2018, 2019 ten rynek się podwaja co roku – uzupełnił Krzysztof Szubert.
Sporą lukę można jednak zidentyfikować w zakresie finansowania start-upów na etapie wzrostu. Według organizacji Invest Europe, Polska jest największym rynkiem w regionie, na który płyną fundusze. Zarówno venture capital, jak i private equity lokują w Polsce prawie jedną trzecią wszystkich swoich inwestycji w całej Europie Środkowo-Wschodniej, jednak w skali europejskiej region Europy Środkowo-Wschodniej to tylko 1 proc. tego typu inwestycji.
Jednym z pierwszych punktów kontaktu dla inwestorów, którzy są zainteresowani ulokowaniem kapitału na rynku polskim, jest Polska Agencja Inwestycji i Handlu, o czym mówił Grzegorz Słomkowski, członek zarządu PAIH. – Tłumaczymy, jakie są zasady, jakie jest wsparcie publiczne. Szukamy terenów i lokalizacji pod przyszłe fabryki, wspieramy cały proces inwestycyjny, wręczamy granty rządowe – wskazał. – Rozmawiamy z dużymi koncernami z całego świata, i ze Wschodu, i z Zachodu, nad umiejscowieniem w Polsce wysokotechnologicznych inwestycji – dodał.
Chodzi przykładowo o potrzebę budowy fabryki półprzewodników i mikroprocesorów niezbędnych dla cyfrowego rozwoju kraju oraz zapewnienia bezpieczeństwa w dobie wojny w Ukrainie. W tym kontekście Krzysztof Szubert dodał, że w ostatnim czasie w Komisji Europejskiej trwa dyskusja nad EU Chips Act, czyli Europejskim aktem w sprawie rozwoju europejskiego rynku półprzewodników (tzw. chipów).
Grzegorz Słomkowski zaznaczył, że Polska jest rozpoznawana przez inwestorów jako kraj ludzi o bardzo dobrym wykształceniu, co jest jedną z podstawowych kart przetargowych do ściągania inwestycji.
– Mamy bardzo mocny sektor IT – ok. 500 tys. specjalistów. Mamy bardzo mocny sektor usług wspólnych, gdzie pracuje ponad 400 tys. ludzi. I to są wszystko kompetencje dobrze wykształconych ludzi, w tym ta część informatyczna ma bardzo duży udział – podkreślał członek zarządu PAIH.
Warto zauważyć, że panel „Inwestycje w rozwój cyfrowy” cieszył się podczas tegorocznego XXXI Forum Ekonomicznego w Karpaczu dużym zainteresowaniem, łącząc wizję i kierunki rozwoju nowoczesnych technologii cyfrowych z ideą dużego wydarzenia, jakim jest Forum o charakterze ekonomicznym i gospodarczym.
Fot. materiały prasowe
Fot. materiały prasowe