Krzysztof Nowicki z Grupy Lotos został powołany do składu zarządu PKN Orlen - podał w czwartek Orlen. Nowy członek zarządu zacznie pełnić funkcję 1 września br.

Na czwartkowym posiedzeniu Rada Nadzorcza PKN Orlen powołała do składu zarządu Krzysztofa Nowickiego od dnia 1 września br. - przekazała spółka w komunikacie.

Podała, że Nowicki złożył pisemne oświadczenie, że z chwilą objęcia funkcji w zarządzie PKN Orlen nie będzie wykonywać innej działalności będącej konkurencyjną wobec spółki ani też nie będzie wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej, osobowej, kapitałowej, jak również nie będzie uczestniczyć w innych konkurencyjnych osobach prawnych jako członek ich organów. Złożył również oświadczenie, że nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

Krzysztof Nowicki ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Odbył także studia podyplomowe w zakresie prawa spółek na Uniwersytecie Łódzkim. Posiada tytuł zawodowy radcy prawnego.

W 2010 r. Nowicki został dyrektorem Departamentu Prawnego w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., a następnie wiceprezesem zarządu do spraw korporacyjnych i zarządzania majątkiem.

W 2016 r. objął stanowisko prezesa zarządu Lotos Oil. W latach 2018-2020 dodatkowo pełnił funkcję dyrektora ds. korporacyjnych Grupy Lotos, a od 2020 r. dyrektora ds. strategii i relacji inwestorskich Grupy Lotos. Był także przewodniczącym Rady Nadzorczej Lotos Asfalt, Lotos Infrastruktura oraz RCEkoenergia. Od stycznia 2021 r. do końca lipca 2022 r. był wiceprezesem zarządu ds. fuzji i przejęć Grupy Lotos.

Na początku sierpnia PKN Orlen podał, że wpis o jego połączeniu z Grupą Lotos został zamieszczony przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy KRS w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Proces rejestracji połączenia PKN Orlen i Grupy Lotos zamyka proces fuzji - przekazał wtedy prezes PKN Orlen Daniel Obajtek.

Na początku czerwca tego roku zarządy PKN Orlen i Grupy Lotos uzgodniły i podpisały Plan Połączenia. Spółki ustaliły, że w zamian za 1 akcję Grupy Lotos akcjonariusze tej spółki otrzymają 1,075 akcji PKN Orlen. Informowano wówczas, że w momencie przejęcia akcjonariusze Grupy Lotos obejmą nowe akcje w podwyższonym kapitale zakładowym PKN Orlen i staną się, z dniem połączenia, akcjonariuszami tej spółki.

Warunkiem niezbędnym do finalizacji transakcji była zgoda akcjonariuszy obu spółek - Grupy Lotos i PKN Orlen - dotycząca warunków połączenia, co stało się w lipcu.(PAP)

kmz/ mk/