Akcjonariusze PKN Orlen podczas czwartkowego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia poparli połączenie spółki z Grupą Lotos, podwyższenie kapitału zakładowego i zgodzili się na zmiany w statucie spółki. Za odpowiednią uchwałą padło 98,27 proc. oddanych głosów.

Uchwałą zyskała poparcie 300 532 564 głosów, przeciw było 36 głosów, a wstrzymujących 5 280 889.

Zgodnie z podjętą uchwałą, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na wniosek zarządu PKN Orlen wyraża zgodę na połączenie z Grupą Lotos poprzez przeniesienie całego majątku obejmującego wszystkie aktywa i pasywa Lotosu na PKN Orlen w zamian za akcje, które Orlen wyda akcjonariuszom Lotosu zgodnie z postanowieniami Planu Połączenia.

Jednocześnie uchwała wyraża zgodę na przyjęcie Planu Połączenia i określone zmiany statutu PKN Orlen.(PAP)

wkr/ amac/