Komisja sprawdza, czy decyzje Luksemburga dotyczące podatku dochodowego, jaki płaci w tym kraju internetowy koncern wysyłkowy Amazon, są zgodne z unijnymi zasadami pomocy publicznej. Publikacja dokumentów daje możliwość wszystkim zainteresowanym stronom, by w ciągu miesiąca odnieść się do decyzji. 

Bruksela przyznaje, że jeszcze nie otrzymała wszystkich informacji dotyczących układów podatkowych stosowanych w Luksemburgu. Władze tego kraju uważają, że porozumienie zawarte z Amazonem nie stanowi pomocy publicznej.