Projekt Akcelerator Łukasiewicza to oferta dla naukowców pracujących w Sieci Badawczej Łukasiewicz. Celem jest komercjalizacja innowacyjnych pomysłów i podnoszenie kompetencji biznesowych pracowników instytutów Łukasiewicza, a także budowanie startupów

Sieć Badawcza Łukasiewicz to jedna z największych sieciowych organizacji badawczych w Europie. Zrzesza ponad 4,5 tys. naukowców z różnych dziedzin i dysponuje bazą 400 laboratoriów. Ten ogromny potencjał aż się prosi, by wykorzystać go do rozwijania potencjału i wzrostu innowacyjności naszej gospodarki.

Dlatego jednym z podstawowych ustawowych celów Łukasiewicza jest właśnie zwiększanie komercjalizacji rozwiązań naukowych. By to osiągnąć, Łukasiewicz stworzył swój flagowy projekt – Akcelerator Łukasiewicza.

– To program akceleracyjny skierowany do wewnątrz Łukasiewicza, którego celem jest pozyskanie naukowców z pomysłem na biznes oraz zwiększenie liczby wdrożeń rozwiązań i technologii, metodą komercjalizacji pośredniej, w formule startupów – tłumaczy dr Agnieszka Jasińska-Kołodziej, dyrektor departamentu komercjalizacji w Łukasiewiczu

Głównym celem Akceleratora Łukasiewicza jest przygotowanie zespołów naukowców do przeprowadzenia komercjalizacji pośredniej, za pomocą powoływania spółek kapitałowych. Dzięki warsztatom, pod okiem najlepszych ekspertów, uczestnicy Akceleratora nauczą się m.in. prowadzenia negocjacji z potencjalnym inwestorem, tworzenia biznesplanów, konstruowania umów, a nawet umiejętności pitchingu i wystąpień publicznych. Udział w Akceleratorze daje więc szansę na zdobycie wielu nowych umiejętności, niezbędnych w budowaniu biznesu i prowadzeniu startupu

– Takie programy, jak Akcelerator, są niezbędne na wczesnym etapie przygotowania projektów, które potencjalnie mogą interesować inwestorów. Szczególnie jest to potrzebne w środowiskach naukowych, gdzie jest sporo osób, które mają ogromną wiedzę o technologiach, ale brakuje im doświadczenia biznesowego i kompetencji – np. z obszaru marketingu czy sprzedaży – niezbędnych do uruchomienia firmy. Programy akceleracyjne pomagają tę lukę uzupełnić – mówi Paweł Bochniarz, jeden z ekspertów projektu Akcelerator Łukasiewicza

– W roku 2021 z sukcesem zakończyliśmy pierwszą edycję, powołując pierwszy startup Łukasiewicza – mówi dr Jasińska-Kołodziej.

Mowa o Ultar sp. z o. o. Rozwiązanie, który oferuje to RTLS (Real Time Location System), wysoko precyzyjny system lokalizacji wewnątrzbudynkowej o działaniu podobnym do GPS.
– Dzięki niemu jesteśmy w stanie – z dokładnością do kilkunastu centymetrów – określić, gdzie, co leży na półce w magazynie albo poruszać się po budynku – mówi Jan Kobusiewicz z Łukasiewicz - Poznańskiego Instytutu Technologicznego, jeden z założycieli start-upu.

Jak dodaje naukowiec, korzystanie z tego wynalazku w praktyce polega na tym, że końcowy użytkownik, np. interesant lub urzędnik, czy klient w centrum handlowym, wchodzi do budynku, skanuje kod QR i może z łatwością poruszać się w danej przestrzeni.

W tym roku, jak mówi dr Jasińska-Kołodziej, odbywa się już druga edycja Akceleratora. Zespół ekspertów, składający się z przedstawicieli Grup Badawczych Łukasiewicza i topowych przedstawicieli funduszy venture capital w Polsce, wyłonił już osiem zespołów, które wezmą udział w następnych etapach tegorocznej edycji Akceleratora Łukasiewicza

Zespoły czekają teraz miesiące pracy nad projektami. Wezmą one udział m.in. w warsztatach, obejmujących finansowe, biznesowe i prawne zagadnienia dotyczące prowadzenia startupu technologicznego. Przejdą też przez indywidualne sesje mentoringowe z zakresu pitchingu, negocjacji oraz współpracy z inwestorami publicznymi i prywatnymi. Każdy zespół będzie też mógł skorzystać z indywidualnego, „szytego na miarę” doradztwa biznesowego

– Akcelerator Łukasiewicza to wielu najlepszych mentorów sceny startupowej w Polsce, setki godzin warsztatowych w etapie inkubacji i akceleracji, a co za tym idzie, konkretna wiedza z zakresu modeli biznesowych, pozyskiwania inwestycji, budowania relacji z klientami, aspektów prawnych i podatkowych startupu – opisuje Agnieszka Jasińska-Kołodziej.

Trenerzy – jak mówi – dzielą się z uczestnikami także wiedzą z obszaru zarządzania, marketingu, identyfikacji rynku i konkurencji, własności intelektualnej – szerokich kompetencji, wymaganych na rynku startupów, których często brakuje naukowcom.

– Na koniec projektu czeka naszych uczestników Demo Day, gdzie wybieramy najlepsze projekty z topowymi inwestorami w Polsce – zapowiada.

Kto może wziąć udział w programie? Naukowcy pracujący w Łukasiewiczu, którzy mają pomysł na innowacyjny produkt, rozwiązanie lub usługę opartą na nowoczesnej technologii, które to działanie można wdrożyć i skomercjalizować.

Z owoców ich pracy mogą natomiast skorzystać przedsiębiorcy, którzy będą mogli wykorzystać produkty, technologie lub usługi stworzone przez naukowców i zaimplementować je w swoim biznesie.

Jaki to wszystko przyniesie efekt?

– Akcelerator Łukasiewicza to pomost pomiędzy innowacyjnymi rozwiązaniami naszych naukowców z instytutów, a naszą gospodarką, która potrzebuje innowacji, by stawać się jeszcze bardziej konkurencyjną pośród gospodarek europejskich – odpowiada dr Jasińska-Kołodziej.

Wybrane projekty

Projekty, które wezmą udział w następnych etapach tegorocznej edycji Akceleratora Łukasiewicza oraz realizujące je zespoły:

  • „Wytwarzanie faz MAX z użyciem technologii spiekania iskrowo-plazmowego proszków aktywowanych mechanicznie w wysokoenergetycznych młynach kulowych”, Grzegorz Kubicki, Mateusz Marczewski, Joanna Leśniewicz z Łukasiewicz – Poznańskiego Instytutu Technologicznego
  • „System do identyfikacji oraz wsparcia zarządzania procesami dystrybucji drewna z wykorzystaniem znaczników RFID wielorazowego użytku”, Zbigniew Karaszewski, Małgorzata Walkowiak, Tadeusz Rudnicki z Łukasiewicz – Poznańskiego InstytutuTechnologicznego,
  • „Wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania gamy produktów zapachowych”, Natalia Puszczykowska, Andrzej Stasiek, Kacper Fiedurek z Łukasiewicz – Instytutu Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w Toruniu,
  • „Biotechnologiczna produkcja L-lizyny z odpadów białkowych”, Dorota Wieczorek, Dorota Gendaszewska, Katarzyna Ławińska z Łukasiewicz – Łódzkiego Instytutu Technologicznego,
  • „Zminiaturyzowane urządzenie kontrolo-pomiarowe do badań nieniszczących metodą prądów wirowych – Wirotest M2”, Adam Kondej, Iwona Owsianko oraz Anna Świńczak z Łukasiewicz – Instytutu Mechaniki Precyzyjnej,
  • „OrganoMineral – Organiczno-mineralny produkt poprawiający właściwości gleb na bazie osadów ściekowych i popiołów lotnych biomasowych z kotłów energetyki zawodowej”, Joanna Poluszyńska, Elżbieta Kusy, Marcin Biernacki -wiceprezes Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych,
  • „Materiał kompozytowy chroniący przed polami elektromagnetycznymi oraz posiadający właściwości antymikrobowe, wytworzony metodą osadzania powłok metalicznych z fazy gazowej”, Marcin Kudzin, Renata Żyłła, Anetta Walawska z Łukasiewicz – Łódzkiego Instytutu Technologicznego,
  • „ExBiTo – (Extremal Biomass Tools)”, Dorota Kapcińska-Popowska, Aleksander Krajnik, Kamil Żurowski z Łukasiewicz – Poznańskiego Instytutu Technologicznego.

Więcej na www.lukasiewicz.gov.pl