Znamy nowe dane dotyczące bezrobocia w Unii Europejskiej. Z informacji urzędu statystycznego Eurostat wynika, że w listopadzie ubiegłego roku bez pracy w eurolandzie było 11,5 procent osób. Poziom bezrobocia w całej Wspólnocie wyniósł 10 procent, to 0,1 procent mniej niż w październiku.

Według Eurostatu w listopadzie pracy nie miało ponad 24 miliona obywateli Unii, z czego ponad 18 milionów w strefie euro. Bezrobocie wśród młodzieży wyniosło 21,9 procent w całej Wspólnocie co oznacza, że problem ten dotyczył ponad 5 milionów osób poniżej 25 roku życia.

Najniższy poziom bezrobocia odnotowano w Austrii (4,9 procent) oraz w Niemczech (5 procent), najwyższy w Grecji i w Hiszpanii. W tym ostatnim kraju bez pracy było 23,9 procent osób.

Jeśli chodzi o Polskę to bezrobocie w naszym kraju wyniosło 8,2 procent. Inne dane podał Główny Urząd Statystyczny. Według metodologii GUS w listopadzie bez pracy było 11,4 procent Polaków.