Pieniądze dostaną bezrobotni, którzy stracili pracę nie wcześniej niż rok temu, nie dostają zasiłku i mają na swoim utrzymaniu co najmniej jedną osobę. Zgodnie z danymi Ministerstwa Pracy, 740 tysięcy hiszpańskich rodzin nie pracuje i nie ma żadnych środków utrzymania.

Pakt społeczny zacznie obowiązywać 15 stycznia. Na wypłaty rząd przeznaczy półtora miliarda euro. Zapomoga zostanie odebrana tym bezrobotnym, którzy odmówią przyjęcia proponowanego przez urząd pracy zatrudnienia.