W środę rząd na wniosek ministra aktywów państwowych wyraził zgodę na zbycie udziałów w spółkach, by powołać Krajową Grupę Spożywczą - podało Centrum Informacyjne Rządu. Do nowego holdingu będą mogły być powoływane nowe podmioty, w tym zagraniczne - dodano.

Jak poinformowało Centrum Informacyjne Rządu, Rada Ministrów przyjęła wniosek ministra aktywów państwowych o wyrażenie przez rząd "zgody na zbycie przez Skarb Państwa udziałów w spółkach +DANKO+ Hodowla Roślin sp. z o.o., ELEWARR sp. z o.o., Hodowla Zwierząt i Nasiennictwo Roślin Polanowice sp. z o.o., Kutnowska Hodowla Buraka Cukrowego sp. z o.o., Kombinat Rolny Kietrz sp. z o.o., Małopolska Hodowla Roślin sp. z o.o., Poznańska Hodowla Roślin sp. z o.o., Pomorsko Mazurska Hodowla Ziemniaka sp. z o.o. oraz Zakłady Przemysłu Ziemniaczanego w Pile +ZETPEZET+ sp. z o.o., przedłożony przez ministra aktywów państwowych".

Dodano, że rząd chce powołać Krajową Grupę Spożywczą, "która będzie silną, państwową spółką rolno-spożywczą". Dodano, że nowy polski holding będzie mógł budować przewagę konkurencyjną na krajowym rynku rolnym i przyczyniać się do wzmocnienia rozwoju polskiego rolnictwa na rynkach zagranicznych. "Bezpieczeństwo żywnościowe oraz wsparcie rolnictwa i rozwoju wsi to fundamenty polityki rządu" - pokreśliło CIR.

Zaznaczono, że holding spożywczy powstanie na bazie Krajowej Spółki Cukrowej. Działa ona w sektorze przetwórstwa buraków cukrowych i produkcji cukru, a także przetwórstwa i obrotu zbożami, przetwórstwa warzyw i owoców, produkcji skrobi ziemniaczanej oraz produkcji słodyczy.

"Krajowa Grupa Spożywcza będzie mogła przeciwdziałać negatywnym zjawiskom występującym na rynkach rolno-spożywczych. Przyczyni się do stabilizowania sytuacji na rynku produktów rolnych oraz zapewni dostawy rezerw strategicznych żywności" - podano.

Według CIR nowy holding rozwinie również współpracę z rolnikami i plantatorami przy produkcji i dystrybucji nasion, usługach wsparcia, doradztwie, zakupach czy współpracę z innymi spółkami Skarbu Państwa.

Z informacji wynika, że Krajową Grupę Spożywczą będą tworzyć spółki podzielone na sześć segmentów: produkcja nasienna; cukru; skrobi; sektor zbożowo-młynarski; sektor rolny oraz przetwórstwo spożywcze.

W komunikacie zaznaczono, że do nowego holdingu będą mogły być powoływane nowe podmioty, w tym zagraniczne. "Krajowa Grupa Spożywcza będzie dużym graczem na rynku spożywczym i uniezależni polskich producentów od zachodnich koncernów. Szacowane przychody Krajowej Grupy Spożywczej będą kształtować się na poziomie blisko 3,5 mld zł rocznie, co będzie stanowiło wzrost o ponad 35 proc. w stosunku do obecnych przychodów Krajowej Spółki Cukrowej" - wskazano.

autor: Aneta Oksiuta