Polscy rolnicy otrzymają zwrot pieniędzy z Komisji Europejskiej w wysokości ponad 36 milionów euro. Chodzi o niewykorzystane środki wygospodarowane w ramach Wspólnej Polityki Rolnej. Rozporządzenie w tej sprawie zostało dziś opublikowane w unijnym Dzienniku Urzędowym.

Łącznie Komisja przekaże europejskim producentom ponad 860 milionów euro. To kwota, o jaką zostały pomniejszone dopłaty bezpośrednie dla rolników w 2014 roku. Redukcje zostały wprowadzone ze względu na konieczność utworzenia rezerwy kryzysowej oraz pokrycia wszystkich płatności w ramach Wspólnej Polityki Rolnej. Jak się jednak okazało rezerwa nie została wykorzystana, a wsparcie dla rolników, którzy ucierpieli w wyniku rosyjskiego embarga, finansowane będzie dopiero z przyszłorocznego budżetu.

Zgodnie z rozporządzeniem Komisji Europejskiej do 15 października przyszłego roku unijni rolnicy mają otrzymać całą pulę niewykorzystanych pieniędzy. Najwięcej, bo ponad 193 miliony euro otrzymają z tego tytułu Francuzi, następnie Niemcy i Hiszpanie.