W styczniu liczba nowo zarejestrowanych podmiotów w rejestrze REGON zwiększyła się o 3,3 proc. w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Jednocześnie o 46,8 proc. wzrosła liczba wyrejestrowanych podmiotów - podał w piątek Główny Urząd Statystyczny.

Jak poinformował GUS, według stanu na koniec stycznia br. do rejestru REGON wpisanych było 4 836,3 tys. podmiotów gospodarki narodowej, porównywalnie do poprzedniego miesiąca. Wobec analogicznego okresu roku poprzedniego nastąpił wzrost o 3,6 proc.

Liczba podmiotów nowo zarejestrowanych wzrosła o 3,3 proc. w porównaniu z grudniem 2021 r. i wyniosła 32 456. Wśród podmiotów nowo zarejestrowanych osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą stanowiły 78,2 proc. ogółu nowo zarejestrowanych podmiotów. Liczba nowo zarejestrowanych spółek zmniejszyła się o 12,1 proc., w tym spółek handlowych o 12,3 proc. oraz spółek cywilnych o 10,4 proc.

W styczniu wyrejestrowano 31 099 podmiotów, o 46,8 proc. więcej niż przed miesiącem.

Liczba podmiotów z zawieszoną działalnością zwiększyła się o 4,8 proc. mdm. Podmioty z zawieszoną działalnością na koniec stycznia 2022 r. stanowiły 12,1 proc. ogólnej liczby zarejestrowanych podmiotów w rejestrze REGON. Wzrost podmiotów z zawieszoną działalnością odnotowano w sekcji działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (o 7,0 proc.), obsługa rynku nieruchomości (o 6,5 proc.), działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją (o 5,8 proc.). (PAP)