W związku z aferą Pegasusa, spółka Matic, za pośrednictwem której CBA zakupiło od izraelskiej firmy NSO Group system szpiegowski Pegasus wydała oświadczenie.

Oświadczenie

Stanowczo odcinamy się od wszelkich prób wiązania firmy Matic z aktualnym sporem politycznym. Wszelkie tego typu działania traktujemy jako uderzenie w dobre imię firmy, jej wiarygodność i wypracowaną przez lata pozycję w branży.

Jesteśmy obecni na rynku od ponad trzech dekad, wdrażając rozwiązania informatyczne dla wiodących przedsiębiorstw prywatnych (m.in. z branży lotniczej, energetycznej, medialnej), jak również instytucji publicznych z Polski oraz innych krajów. Prowadzimy działalność w ściśle regulowanym i wysoce konkurencyjnym sektorze, dlatego Spółka posiada nie tylko doświadczenie i wykwalifikowany zespół, lecz również wymagane prawem zgody i certyfikaty. Są one niezbędne do realizacji projektów na rzecz bezpieczeństwa państwa i z tego tytułu Spółka jest regularnie kontrolowana przez organy administracji państwowej.

Wyspecjalizowaliśmy się w obszarze rozwiązań do przetwarzania, archiwizowania oraz analizy danych i jesteśmy jednym z wiodących integratorów w tym obszarze. Posiadamy także kompetencje w niszy rynkowej, jaką jest analityka kryminalna, konsekwentnie rozwijając autorskie rozwiązania. Firma świadczy usługi zarówno w Polsce jak i za granicą i współpracuje z czołowymi producentami rozwiązań technologicznych. Naszą rolą jako integratora jest wdrożenie nowych rozwiązań i dopasowanie całego systemu do zastanych technologii w zgodzie z bieżącymi potrzebami danej organizacji. Warto nadmienić, że sposób korzystania z posiadanych technologii zawsze pozostaje domeną klienta.

Specjalistyczna wiedza, certyfikaty i dopuszczenia do przetwarzania informacji niejawnych zarówno na poziomie krajowym, Unii Europejskiej oraz NATO poprzedzone procedurą weryfikacyjną, pozwalają nam brać udział w postępowaniach na realizację projektów dla instytucji publicznych, w tym organów związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa państwa. Udział sektora publicznego w przychodach Spółki w ciągu ostatnich 10 lat jest zbliżony i średnio kształtuje się na poziomie 82,4%. Wszystkie projekty dla sektora publicznego, były realizowane w oparciu o umowy zawierane w sposób zgodny z obowiązującym prawem, w tym zasadą uczciwej konkurencji.

W związku z pojawiającymi się w przestrzeni publicznej spekulacjami informujemy, że ze względu na specyfikę działalności Spółki i naszych Klientów jesteśmy zobligowani przepisami prawa do zachowania tajemnicy odnośnie wszystkich projektów, które są chronione odpowiednimi klauzulami. Ważny interes publiczny nie zwalnia nas z ochrony tych informacji ani odpowiedzialności za ich ujawnienie. Te uwarunkowania uniemożliwiają nam odpowiadanie na pytania, które bezpośrednio lub pośrednio mogą prowadzić do ujawnienia informacji niejawnych.

Pragniemy zapewnić naszych obecnych i przyszłych kontrahentów, że Spółka Matic będzie rozwijała swoje projekty i świadczyła usługi jak dotychczas – na najwyższym poziomie profesjonalizmu.

Aleksander Goszczycki

/-/ Wiceprezes Zarządu