Kolejki zainteresowanych ustawiają się w biurze powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Sandomierzu aby złożyć wniosek o dodatkowe dopłaty do hektara. Termin minie 14 listopada. Na załatwienie formalności jest w sumie tylko tydzień.

Dopłaty przysługują sadownikom posiadającym sady jabłoniowe oraz rolnikom, którzy w tym roku uprawiali cebulę i kapustę. W przypadku właścicieli sadów jabłoniowych jest to 800 zł do hektara, a dla producentów wymienionych warzyw po 450 zł do hektara.

Jeden z rolników powiedział, że wyprodukowanie kilograma jabłka kosztuje około złotówki, a oferowane dopłaty są - jak to określił - śmieszne. Inna stojąca w kolejce osoba stwierdziła, że dopłaty w stosunku do poniesionych kosztów oprysków, upraw i nawozów - są małe.

W związku ze specyfiką produkcji na terenie powiatu sandomierskiego, biuro Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Sandomierzu wydłużyło godziny pracy od 7 do 20 godz., natomiast jutro będzie również czynne w godz. 8.00 do 16.00.

Jedna ze stojących w kolejce osób powiedziała, że gdy przyjechała poprzednio, przed nią było około 50 osób. Zastrzegła jednak, że gdy przybyła po raz drugi, nie było kolejki i została bez problemu obsłużona przez uprzejmych urzędników.
Program dodatkowych dopłat uruchomiony przez rząd ma związek z tegorocznymi niskim cenami płodów rolnych i problemami ze zbytem. Fundusze pochodzą ze środków pomocy de minimis.