Celem zmian proponowanych nowelizacją jest zabezpieczenie na wypadek powstawania zagrożeń, w szczególności zdarzeń o charakterze hybrydowym, które mogą negatywnie wpłynąć na bezpieczeństwo publiczne oraz życie i zdrowie obywateli.

Nowelizacja rozszerza katalog rezerw strategicznych o dodatkowy asortyment - broń, amunicję, materiały wybuchowe, ładunki miotające oraz wyroby i technologie o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, umożliwia tworzenie i utrzymywanie nowego rodzaju rezerw strategicznych, a także ich szybsze udostępnianie.

Reklama

Ponadto umożliwia zawieranie przez Rządową Agencję Rezerw Strategicznych z określonymi przedsiębiorstwami umów o utrzymywaniu zdolności produkcyjnych, magazynowanie określonego asortymentu lub umów o pozostawaniu w gotowości do świadczenia usług. Zakłada także realizację przez RARS zadań powierzonych w przypadku: wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa państwa lub sytuacji kryzysowej, wsparcia wykonywania zadań dotyczących bezpieczeństwa i porządku publicznego, ochrony życia i zdrowia obywateli.

Ma wejść w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia.

(ISBnews)