PKN ORLEN już po raz jedenasty został uznany przez niezależnych ekspertów Top Employers Institute jednym z najlepszych pracodawców w Polsce. W tym prestiżowym gronie znalazł się również ANWIL, chemiczna spółka z Grupy ORLEN. Zdobyte tytuły potwierdzają skuteczność polityki personalnej w całej Grupie Kapitałowej.

Top Employer to wyróżnienie, które przyznawane jest wyłącznie na rok. Firma, chcąc utrzymać się w gronie najlepszych pracodawców, musi pracować nad ciągłym rozwojem oraz spełniać najwyższe standardy i oferować atrakcyjne warunki zatrudnienia.
Certyfikat nie tylko wskazuje kandydatom, w których firmach warto pracować, lecz jest dowodem, że firma, która go posiada, stawia na pracownika i jego rozwój. Kandydat ma pewność, że organizacja, do której aplikuje, oferuje najwyższe światowe standardy, które stale ulepsza, m.in. w zakresie warunków pracy, bezpieczeństwa czy komfortu oraz możliwości rozwoju, sposobu wynagradzania i oferowanych benefitów.
Wioletta Kandziak, Dyrektor Wykonawcza ds. Kadr PKN ORLEN / foto: materiały prasowe
– Chcąc pozyskać i zatrzymać najlepszych specjalistów z branży, tworzymy środowisko pracy, w którym pracownicy są efektywni i zaangażowani. Dlatego nieprzerwalnie od 11 lat poddajemy się ocenie TE, aby mieć pewność, że oferowane przez nas warunki pracy i praktyki związane z zatrudnieniem spełniają najwyższe rynkowe standardy. Otrzymanie nagrody Top Employer jest wyróżnieniem i sukcesem wszystkich pracowników PKN ORLEN – mówi Wioletta Kandziak, Dyrektor Wykonawcza PKN ORLEN ds. Kadr.
Wcześniejsza wypłata na życzenie
Mając na względzie dobre samopoczucie naszych pracowników, jak również ich zdrowie i bezpieczeństwo, oferowany pakiet benefitów jest dostosowywany do obecnej sytuacji i realnych potrzeb pracowników. Towarzyszący pandemii lęk o zdrowie własne i bliskich, a często także o przyszłe bezpieczeństwo finansowe, spowodował, że w ORLENie dokłada się wszelkich starań, aby pracownicy spółki czuli wsparcie ze strony pracodawcy. W ramach współpracy ze środowiskiem start’upów wdrożono „Wypłatę na życzenie” – rozwiązanie, dzięki któremu pracownicy zyskują dostęp do części swojego wynagrodzenia przed standardowym dniem wypłaty. Dzięki temu rozwiązaniu pracownicy mogą otrzymać szybciej przelew pensji na realizację nieplanowanych wydatków.
Dobrostan w miejscu pracy
ORLEN troszczy się o zachowanie równowagi między pracą a życiem prywatnym swoich pracowników. Szeroki pakiet benefitów wspierający zdrowie i aktywny styl życia, który traktuje priorytetowo, jest częścią holistycznego podejścia do dobrostanu pracownika i jego rodziny. Jako odpowiedzialny pracodawca jest świadomy potrzeby podjęcia złożonych działań wspierających pracowników, zarówno na poziomie zdrowia fizycznego, jak i psychicznego. Dlatego spółka oferuje szeroko pojęte wsparcie w sytuacjach kryzysowych, dla pracowników i ich rodzin, które zarówno dotyczą życia zawodowego, jak i prywatnego. ORLEN to duża i różnorodna firma, w której stawiamy pracownika w centrum – nasza oferta pozafinansowych benefitów odzwierciedla to, że jest on dla nas najważniejszy.
Pracownicy – najcenniejszy kapitał
Ludzie to najcenniejszy kapitał, dlatego spółka dąży do stwarzania takich warunków, w których pracownicy będą czuli się dobrze. Procesy i rozwiązania, jakie są wdrażane, mają przede wszystkim odpowiadać potrzebom pracowników i być zgodne z ich cyklem życia w firmie: od pozyskania, przez rozwój, motywowanie, utrzymanie i zakończenie pracy. Swoje potrzeby pracownicy wyrażają w cyklicznym badaniu zaangażowania i satysfakcji, bieżących ankietach oraz badań typu „pulse check”.
Zindywidualizowane podejście gwarantuje uzyskanie efektu synergii między aspiracjami pracownika a potrzebami firmy. Ponadto dzięki informacji, jaka otrzymywana jest od Top Employers Institute w ramach certyfikacji, można porównywać własne praktyki do najlepszych na rynku oraz stale je ulepszać, aby nadal należeć do grona pracodawców tworzących wyjątkowe miejsce pracy.
Skuteczna polityka personalna
W prestiżowym gronie najlepszych pracodawców od trzech lat jest również ANWIL, chemiczna spółka z Grupy ORLEN.
Agnieszka Żyro, Prezes Zarządu ANWIL / foto: materiały prasowe
– W ANWILU prowadzona jest konsekwentna polityka kadrowa, której celem jest zapewnienie jak najlepszych warunków pracy. Dotyczy to kwestii wynagradzania oraz budowania odpowiedniego środowiska pracy, w którym liczą się jakość i bezpieczeństwo. Dbamy o rozwój zawodowy i poszerzanie kompetencji. Wynika to nie tylko z odpowiedzialności, ale również troski o pracowników, którzy są najcenniejszym kapitałem firmy. Skuteczność i wysoki poziom naszych działań potwierdzili trzeci już raz eksperci niezależnego instytutu, dzięki czemu jesteśmy w gronie najlepszych pracodawców w kraju – powiedziała Agnieszka Żyro, Prezes Zarządu ANWIL.
Przyznanie wyróżnienia ANWILOWI potwierdza skuteczność realizowanej polityki personalnej w Grupie ORLEN.
W tegorocznej edycji konkursu organizatorzy interesowali się rozwiązaniami, mającymi na celu troskę pracodawcy o ochronę zdrowia i życia pracowników w niełatwym czasie pandemii. ANWIL zaprezentował zrealizowany kompleksowy plan wdrożenia licznych procedur i środków bezpieczeństwa, chroniących zdrowie pracowników. Przedstawił wdrożone narzędzia, umożliwiające zdalne zarządzanie pracownikami. Wysoka ocena warunków zatrudnienia, dostępnych świadczeń i benefitów dla pracowników i ich rodzin, a także możliwości rozwoju kariery zawodowej i samokształcenia, przyczyniły się do nadania tytułu także w tym roku.
Orlen logo / foto: materiały prasowe