Dobre praktyki w polityce personalnej to gwarant rozwoju zawodowego pracowników i firmy – mówi Marta Dworowska, dyrektor HR w regionie CEE, Amazon.

Jak wygląda rynek pracy w naszym kraju z perspektywy największego amerykańskiego pracodawcy w Polsce?

Instytucje badające i monitorujące rynek pracy wyraźnie wskazują, że sytuacja w obszarze zatrudnienia zmienia się dynamicznie – liczba ofert przewyższa poziom sprzed pandemii, coraz więcej pracodawców zgłasza problemy z pozyskaniem wykwalifikowanych pracowników a rozwój technologii oraz wyzwania demograficzne dodatkowo pogłębiają dysproporcje istniejące już na rynku pracy. Co oczywiste, oczekiwania względem pracodawców rosną również w tych regionach, w których odnotowuje się niskie wskaźniki bezrobocia. Nie bez powodu możemy zatem mówić o „rynku pracownika”, co pociąga oczywiście za sobą zwiększające się wymagania względem pracodawców. Chodzi nie tylko o atrakcyjne wynagrodzenia czy dodatkowe świadczenia, ale również o takie elementy polityki personalnej, bez których zdobycie i utrzymanie pracowników staje się utrudnione czy wręcz niemożliwe.

Amazon zdobył tytuł Top Employer. Co dzisiaj powinno cechować dobrego pracodawcę i jak mimo ogromnych trudności na rynku pracy zrekrutować i utrzymać pracowników?

Bez wątpienia jednym z najważniejszych aspektów pracowniczych, ale – jak dowodzą badania rynkowe – nie stanowiącym kluczowego elementu, jest wynagrodzenie. Rekrutowani pracownicy weryfikują bowiem w ofertach również dodatkowe, pozapłacowe benefity oraz możliwości rozwoju zawodowego, co w Amazon jest standardem. Ogromne znaczenie ma również bezpieczeństwo w miejscu pracy i stabilność zatrudnienia, w tym chociażby możliwość zawarcia umowy o pracę, świadczenia społeczne itp. To absolutne filary zatrudnienia w Amazon, wspierane dodatkowo takimi atrybutami propracowniczymi jak: elastyczność pracy pozwalająca na swobodne pogodzenie obowiązków i pasji życiowych z pracą, chociażby dzięki czterodniowemu tygodniowi pracy na wybranych stanowiskach i zmianach czy też propagowanie inkluzywnej kultury pracy. W Amazon stawiamy na różnorodność, równość oraz integrację społeczną, bowiem tak zbudowane zespoły pozytywnie wpływają m.in. na nasze produkty i usługi, pomagając nam lepiej współpracować z klientami, partnerami handlowymi, pracownikami i społecznościami ze wszystkich środowisk.

Amazon to zdecydowanie wielokulturowe środowisko pracy, otwarte dla każdego, w tym także dla osób dotkniętych skutkami pandemii COVID-19 oraz często wykluczanych z rynku z powodu wykształcenia, braku doświadczenia czy niestandardowych zdolności psychofizycznych.

Ile osób zatrudnia Amazon w Polsce, jakie to są stanowiska, czy poszukujecie nowych pracowników?

Bohaterowie dnia codziennego Amazon, bo o nich mowa, tworzą w Polsce już ponad
25 tys. zespół wspierający m.in. działania operacyjne, przyczyniając się do tego, że paczki zamawiane na Amazon.pl docierają sprawnie i na czas do odbiorców. To właśnie oni, wspólnie – dzięki różnym doświadczeniom, pomysłom i punktom widzenia – budują przyszłość. Bez względu na pochodzenie, rasę, język, kulturę, płeć, wiek, zdolności psychofizyczne, orientację seksualną, przekonania religijne, wykształcenie czy kwalifikacje.

Od początku 2020 r. Amazon zwiększył zatrudnienie o 7 tys. stałych miejsc pracy, oferując przy tym bardzo różne stanowiska, począwszy od pracowników poziomu początkowego po oferty dla specjalistów zatrudnionych w centrach logistyki na terenie całego kraju, biurach, działach obsługi klienta, a także w Centrach Rozwoju Technologii i Amazon Web Services.

Liczby te zobowiązują, bo stoi za nimi wielka odpowiedzialność za dziesiątki tysięcy pracowników. To ich zdrowie i bezpieczeństwo wyznaczają standardy pracy, a to z kolei przekłada się na tak ważne aspekty jak: koncentracja na kliencie, a nie na konkurencji, pasja do innowacyjnych rozwiązań, zaangażowanie na rzecz doskonałości operacyjnej oraz myślenie długofalowe. Amazon dąży do tego, by być najlepszym pracodawcą, najbezpieczniejszym miejscem pracy oraz najbardziej zorientowaną na klienta firmą na świecie. Nie byłoby to możliwe bez solidnych, odpowiedzialnych i ambitnych pracowników.

Czym Amazon zachęca kandydatów do pracy?

Pakiet pracowniczy w Amazon tworzy wiele elementów składowych, wykraczających znacząco poza świadczenia finansowe.

Aktualnie wynagrodzenie pracowników centrów logistycznych Amazon wynosi 24,3 zł/h brutto wraz z premią frekwencyjną. Pracownicy Amazon korzystają również z: prywatnej opieki medycznej, ciepłych posiłków za „złotówkę”, darmowego dojazdu do pracy na wybranych trasach czy karty Multisport. Osoby pracujące w centrach logistycznych szczególnie chwalą sobie czterodniowy tydzień pracy na określonych stanowiskach i zmianach. Ponadto, przy stażu dłuższym niż rok mogą skorzystać z programu „Postaw na swój rozwój”, w ramach którego Amazon oferuje pokrycie 95 proc. kosztów edukacji, kursów czy materiałów edukacyjnych do wysokości 26 tys. zł w ciągu czterech lat.

To wszystko sprawia, że Polska stała się dla Amazona jednym z krajów o najwyższym zatrudnieniu utalentowanych pracowników na świecie.

foto: materiały prasowe