Produkcja przemysłowa w listopadzie 2021 r. wzrosła o 15,2 proc. rdr, a w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosła o 5,3 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny.

Analitycy ankietowani przez PAP Biznes spodziewali się wzrostu produkcji w listopadzie rdr o 8,6 proc., a mdm spadku o 1,2 proc.

Produkcja przemysłowa wyrównana sezonowo w listopadzie wzrosła rdr o 15,2 proc., a mdm wzrosła o 6,5 proc.

Poniżej wyniki produkcji przemysłowej w listopadzie i październiku 2021 r.:

listopad listopad październik październik
rdr mdm rdr mdm
PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA 15,2 5,3 7,8 2,3
górnictwo i wydobywanie 4,0 4,0 2,4 0,7
przetwórstwo przemysłowe 13,0 4,7 5,5 0,1
wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 47,7 14,2 40,6 35,1
dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami, rekultywacja 12,5 -1,0 10,7 -0,9

(PAP Biznes)

pat/ tus/ asa/