Województwo łódzkie jest jednym z największych beneficjentów podziału środków unijnych a firmy działające na tym obszarze, doskonale radzą sobie z wykorzystaniem wsparcia.

Łódzkie na podium pod względem dotacji

W ramach podziału funduszy UE na lata 2021-2027 samorządy województw otrzymają w najbliższych latach miliardy złotych z polityki spójności. Województwo łódzkie plasuje się w czołówce pod względem rozdysponowanych środków (Programy Regionalne oraz Fundusz Sprawiedliwej Transformacji). Łącznie region otrzyma ponad 2,6 miliarda złotych.

To doskonała wiadomość dla tych, którzy już korzystali ze wsparcia, jak również dla tych, którzy nie mieli takiej możliwości lub nie zdecydowali się na złożenie wniosków. Nie ma wątpliwości, że pozyskane z RPO środki staną się dla wszystkich firm dużym impulsem inwestycyjnym, a także szansą na zwiększenie konkurencyjności.

Jak ubiegać się o pieniądze?

Co powinny zrobić firmy z województwa łódzkiego, aby pozyskać fundusze na rozwój, badania i wprowadzanie innowacji w swojej firmie? Taką szansę dają fundusze europejskie w zakresie I i II osi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego, które wspierają łódzką gospodarkę opartą na wiedzy, współpracy jednostek naukowych z przedsiębiorstwami, efektywności badań naukowych na rynku, kooperacji firm i instytucji otoczenia biznesu.

W województwie łódzkim te zadania - wpisane w I i II oś Programu Regionalnego, powierzono Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi - jednostce, pełniącej rolę instytucji pośredniczącej, która ogłasza konkursy, prowadzi nabory wniosków i monitoruje realizację projektów.

Nauka i biznes – czyli unijne wsparcie w praktyce

W ramach dotacji z I osi Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy wsparcie skierowane jest na wykorzystanie wiedzy sektora nauki w działalności przedsiębiorców, a także upowszechnienia współpracy sfery nauki i biznesu. Wiele firm z województwa łódzkiego już skorzystało z takiego wsparcia.

Jedną nich jest łódzka firma Protekt Grzegorz Łaszkiewicz obecnie realizująca projekt - Infrastruktura B+R dla rozwoju innowacyjnych produktów. Przy unijnym wsparciu finansowym w kwocie ponad 575 tys. zł, wnioskodawca rozbudował swój potencjał, inwestując w aparaturę naukowo-badawczą, a tym samym w rozbudowę laboratorium i nowy dział technologiczny.

Podobny kierunek obrała zduńskowolska spółka Genos, która jest obecnie beneficjentem dwóch projektów w Centrum Obsługi Przedsiębiorcy. Przedsięwzięcia te wsparte zostały łączną kwotą ponad 2 mln zł. Środki unijne przeznaczono w tym projekcie na zakup infrastruktury do budowy innowacyjnego stanowiska, umożliwiającego tworzenie przesiewowych testów diagnostycznych w profilaktyce nowotworowej.

Innowacyjne projekty wspierają rozwój całego regionu

Wsparcie finansowe z funduszy unijnych to nie tylko wartość dodana dla samej firmy. Liderzy dotacji, którzy zdecydowali się na pozyskiwanie pieniędzy w ramach II osi Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka przyczynili się do stworzenia lepszych warunków dla rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, a także realizacji inwestycji, wpływających na zwiększenie konkurencyjności i rozwój przedsiębiorstw w województwie łódzkim.

Dobrym przykładem może być łódzka drukarnia Print Extra. Z unijnego wsparcia, na realizację aż trzech projektów, otrzymała unijny zastrzyk gotówki w łącznej wysokości ponad 8,8 mln zł. W wyniku podpisania umowy z Centrum Obsługi Przedsiębiorcy, pozyskali środki, które przeznaczyli na wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania opakowań. Kolejny projekt to autorska i unikalna technologia nadawania etykietom i opakowaniom właściwości bakteriobójczych.

Odpowiedź na niszowe potrzeby rynku, obrała również firma Marcin Werner Vorster ze Zduńskiej Woli. Wdrożony przez przedsiębiorstwo pomysł modernizacji automatycznych linii produkcyjnych, zaowocował innowacyjną maszyną do szycia z obrotowym stołem. Przedsiębiorstwo jest dziś uznanym producentem maszyn i partnerem w dziedzinie automatyki przemysłowej. Rozwój swojej marki prężnie buduje przy wsparciu unijnych funduszy, a na swój ostatni projekt otrzymało dofinansowanie w kwocie blisko 3,5 mln zł.

Fundusze unijne gwarantują rozwój

Siłę przedsiębiorstwa określa się poprzez to, jaki posiada kapitał. Liczą się nie tylko zasoby pieniężne, ale też zasoby ludzkie, czas i wiedza. To one decydują o poziomie konkurencyjności. Firma, chcąc pozostać na rynku, musi się rozwijać, ale do tego czasem potrzeba wsparcia solidnego partnera i odpowiednich nakładów finansowych. Jednym z dostępnych, a przede wszystkim godnym zaufania narzędziem rozwoju są fundusze unijne, o czym firmy powinny pamiętać i z tego korzystać.

Więcej informacji na temat dobrych praktyk można uzyskać pod adresem https://cop.lodzkie.pl/o-programie/1009-nasi-beneficjenci

foto: materiały prasowe

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.