Strategia ESG obejmuje działania BOŚ w trzech obszarach: na rzecz środowiska i klimatu, otoczenia społecznego oraz w zakresie ładu korporacyjnego. W pierwszym obszarze chcemy pozostać liderem zielonej zmiany. Będziemy nadal mocno stawiać na rozwój zielonych produktów finansowych i zwiększanie ich znaczenia w działalności biznesowej. Zakładamy wzrost wolumenu sprzedaży produktów zrównoważonych, w tym rozwój współpracy z MŚP do 400 mln zł w 2022 r.
Wojciech Hann, prezes zarządu Banku Ochrony Środowiska / foto: materiały prasowe
Planujemy wzrost udziału zielonych aktywów w portfelu kredytowym do 50 proc. w 2023 r. wobec 36,3 proc. na koniec ub.r., Zgodnie zaś z polityką klimatyczną opublikowaną w październiku 2021, bank nie będzie zawierał nowych transakcji dotyczących wydobycia węgla energetycznego z przeznaczeniem jako paliwo w energetyce i w ciepłownictwie. Dopuszczonym wyjątkiem są transakcje dotyczące projektów przyczyniających się do zmniejszenia emisyjności bloków poprzez dostosowanie do przepisów krajowych i unijnych, lub wykorzystania innowacyjnych technologii, które pozwalają na znaczną redukcję emisyjności gazów cieplarnianych.
Reklama
Proces dekarbonizacji i dążenia do pełnej neutralności klimatycznej musi zostać mądrze i efektywnie zaplanowany. Wtedy też fundusze będą efektywnie wykorzystane. Kluczem do sukcesu jest połączenie wiedzy sektorowej i ekologicznej w taki sposób, aby klient banku od początku inwestycji aż do jej zakończenia miał pewność, że wybrał optymalne rozwiązanie oraz ma odpowiednie wsparcie nie tylko finansowe, ale także eksperckie.

Reklama

W drodze do zeroemisyjności

Jesteśmy na etapie wdrażania licznych aktywności na drodze do zeroemisyjności, w tym działań mających na celu zmniejszanie negatywnego wpływu banku na otoczenie. Zgodnie z naszą strategią ESG planujemy osiągnąć neutralność klimatyczną do roku 2030. Do tego czasu będziemy sukcesywnie zmniejszać ślad węglowy. Już w ciągu dwóch lat chcemy go obniżyć o 20 proc. względem roku 2020. Zamierzamy od przyszłego roku całkowicie przejść na energię elektryczną pochodzącą z OZE. Ponadto modernizujemy flotę pojazdów – do końca 2023 r. zamierzamy mieć we flocie 30 proc. aut hybrydowych lub elektrycznych. Stale udoskonalamy system zarządzania odpadami, dążymy do jeszcze większego ograniczenia zużycia papieru czy plastiku. Dojście do pełnej neutralności klimatycznej przez BOŚ w 2030 r. jest jak najbardziej realne i systematycznie się do tego celu zbliżamy.

Ważna jest współpraca

Wiemy, że procesu transformacji gospodarki nie przeprowadzi jedna instytucja. Dlatego niezmiernie ważna jest gotowość banków do współpracy z innymi instytucjami finansowymi, w tym europejskimi. To szalenie istotne, bo poszczególne projekty, w zależności od stopnia zaawansowania technologicznego, wymagają różnego miksu produktowego pozwalającego na ich skuteczną realizację: grantów, gwarancji (np. Europejskiego Funduszu Gwarancyjnego lub BGK), finansowaniu ze strony funduszy (prywatnych czy takich jak PFR).
Nasz bank oferuje jeszcze dodatkowe korzyści, które wynikają z faktu, że strategicznym akcjonariuszem BOŚ jest NFOŚiGW, z którym blisko współpracujemy, by oferować naszym klientom najatrakcyjniejsze rozwiązania.
W obszarze zrównoważonego rozwoju należy myśleć o kilka kroków wprzód. Dlatego też, aby jeszcze lepiej wspierać w Polsce rozwój OZE i zrównoważonej gospodarki, BOŚ przystąpił w ostatnim czasie do trzech strategicznych, z punktu widzenia dalszego rozwoju polskiej energetyki, inicjatyw:
  • Porozumienia o współpracy na rzecz rozwoju sektora biogazu i biometanu;
  • Porozumienia sektorowego na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce;
  • Polskiego porozumienia wodorowego.
BOŚ ma ambicje by być w gronie najbardziej aktywnych sygnatariuszy. Bank naturalnie jest również zainteresowany finansowaniem perspektywicznych projektów mających na celu zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w polskim miksie energetycznym.

Bank niewielki, ale „zwinny” i specjalistyczny

Od początku istnienia misją BOŚ jest wspieranie inwestycji przyjaznych środowisku. Dziś, gdy zielona transformacja stanowi jeden z priorytetów gospodarczych, doświadczenie i kompetencje BOŚ są cenne jak nigdy. Jesteśmy wiodącym bankiem na rynku zielonej transformacji. Mamy doświadczenie, mamy know-how i ambicje, by dla środowiska robić więcej, dlatego stale rozwijamy naszą ofertę. W sumie bank sfinansował już ponad 85 tys. proekologicznych inwestycji o wartości ponad 52 mld zł (finansowanie banku wyniosło blisko 25 mld zł).
Jedna czwarta aktywów energii odnawialnych zbudowanych w Polsce została sfinansowana przy udziale BOŚ. Mamy dobre, wypracowane przez wiele lat, relacje z kluczowymi instytucjami zaangażowanymi w transformację ekologiczną, a w przyszłości chcemy nadal rozszerzać ekosystem partnerów poprzez budowanie trwałych relacji zarówno z partnerami prywatnymi, jak i publicznymi oraz poprzez współpracę z wiodącymi ośrodkami naukowymi w Polsce.
Jesteśmy obecni w wielu projektach dotyczących szerokorozumianej ekologii. Stawiamy na umiejętność strukturyzowania transakcji w obszarze, który ma związek z tym, co nazywamy europejskim Zielonym Ładem. Tak też widzimy naszą przyszłość.
foto: materiały prasowe