Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG odpowiada na potrzeby związane z cyberbezpieczeństwem, które jest wyzwaniem dla współczesnego państwa i społeczeństwa. Ataki są zagrożeniem zarówno w wymiarze gospodarczym, społecznym, jak i politycznym.

Cyberprzestrzeń stworzyła nową rzeczywistość, w której bezpieczeństwo to zagadnienie złożone i wielowymiarowe, wymagające kompleksowego podejścia. Instytut Łukasiewicz-EMAG, jako jednostka naukowo-badawcza mocno rozwijająca kompetencje w zakresie zastosowań sztucznej inteligencji i cyberbezpieczeństwa, oddał do dyspozycji firmom i instytucjom publicznym dwa niezależne laboratoria. Pierwszym z nich jest ITSEF (IT Security Evaluation Facility) związany z oceną bezpieczeństwa produktów teleinformatycznych, drugim natomiast CUBE, czyli operacyjne centrum bezpieczeństwa działające 24 h na dobę. Eksperci wspierają budowanie cyberświadomości przedstawicieli świata biznesu, administrację rządową i samorządową z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w ramach kursów z zakresu SOC (Security Operations Center).

Laboratorium ITSEF

W kwestii zabezpieczenia urządzeń istotną rolę odgrywają ich producenci. Oferta laboratorium skierowana jest do producentów technologii i produktów IT, dla których wykonywane są oceny bezpieczeństwa zarówno oprogramowania, jak i komponentów sprzętowych i sprzętowo-programowych zgodnie z rodziną międzynarodowych norm do oceny bezpieczeństwa teleinformatycznego ISO/IEC 15408 (Common Criteria). Odbiorcami są głównie producenci z takich branż, jak teleinformatyka, energetyka i inteligentne sieci elektroenergetyczne, inteligentne opomiarowanie, przemysłowe systemy automatyki i sterowania, motoryzacja, Internet rzeczy (IoT), sieci telekomunikacyjne, administracja publiczna, elementy infrastruktury krytycznej.

Centrum Bezpieczeństwa CUBE

Zachowanie bezpieczeństwa i ciągłości działania to dla wielu firm i instytucji wyzwanie. Dlatego na specjalnej platformie systemowej uruchomiono usługę pełnego monitorowania bezpieczeństwa dla podmiotów, które wymagają monitoringu i analizy 24 godz. na dobę. Jej główne zalety to stała ochrona i natychmiastowa reakcja w przypadku zagrożenia, outsourcing oraz brak konieczności nakładów inwestycyjnych na własną infrastrukturę. Od momentu uruchomienia usługi przedsiębiorca korzysta z zasobów Łukasiewicz-EMAG i zyskuje dostęp do pełnej wartości najnowszych technologii, a także pełne wsparcie specjalistów IT. Współpraca z CUBE to także gwarancja ciągłości działania oraz redukcja ryzyka strat finansowych w wyniku szantażu czy kar ustawowych za wyciek danych. Idea CUBE oparta jest na ekspertach cybersecurity, sztucznej inteligencji, sprawdzonych procesach i technologiach.

Kompleksowe działania na rzecz bezpieczeństwa obejmują również edukację. Liczne analizy pokazują, iż pomimo stosowania coraz bardziej zaawansowanych zabezpieczeń, często to człowiek jest najsłabszym ogniwem systemu bezpieczeństwa informacji. Z tych powodów uruchomiono także szkolenia z zakresu SOC (Security Operations Center), na których specjaliści dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem, wypełniając luki w cyberświadomości.

O SIECI
Sieć Badawcza Łukasiewicz to trzecia pod względem wielkości sieć badawcza w Europie. Dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania technologiczne. Oferuje biznesowi unikalny system „rzucania wyzwań”, dzięki któremu grupa 4 500 naukowców w nie więcej niż 15 dni roboczych przyjmuje wyzwanie biznesowe i proponuje przedsiębiorcy opracowanie skutecznego rozwiązania wdrożeniowego. Angażuje przy tym najwyższe w Polsce kompetencje naukowców i unikalną w skali kraju aparaturę naukową. Co najważniejsze – przedsiębiorca nie ponosi żadnych kosztów związanych z opracowaniem pomysłu na prace badawcze. Łukasiewicz w dogodny sposób wychodzi naprzeciw oczekiwaniom biznesu. Przedsiębiorca może zdecydować się na kontakt nie tylko przez formularz na stronie https://lukasiewicz.gov.pl/biznes/ale także w ponad 50 lokalizacjach: Instytutach Łukasiewicza i ich oddziałach w całej Polsce. Wszędzie otrzyma ten sam – wysokiej jakości – produkt lub usługę. Potencjał Łukasiewicza skupia się wokół takich obszarów badawczych, jak: Zdrowie, Inteligentna mobilność, Transformacja cyfrowa oraz Zrównoważona gospodarka i energia.
foto: materiały prasowe