"W kwestii potencjalnego mariażu z Wiedniem nadal pracujemy i prowadzimy analizy. Informacja ma być do końca miesiąca" - powiedział Tamborski na spotkaniu z dziennikarzami.

"Opcja ta na tyle interesująca, że wymaga głębokiej analizy. Elementem naszej strategii jest rozwój międzynarodowy, tak byśmy byli istotnym gracze w Europie" - dodał prezes.

Giełda Papierów Wartościowych prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. GPW rozwija także Catalyst - rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe. Od 9 listopada 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na warszawskim parkiecie.