Rada Naukowa przy Rzeczniku MŚP wnioskuje do premiera Mateusza Morawieckiego o progospodarcze modyfikacje Polskiego Ładu. Chodzi m.in. o kwotę wolną 30 tys. zł dla przedsiębiorców płacących podatek liniowy - wskazano czwartkowej informacji Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców.

"Wprowadzenie propozycji podatkowych Polskiego Ładu w wersji silnie socjalnej umożliwi rolowanie długu w perspektywie kilku lat, ale jednocześnie wprowadzi progresywny wzrost zadłużenia publicznego i duże trudności z powrotem do deficytu budżetowego na poziomie poniżej 3 proc. PKB" - podano.

Jak wskazano, Rada Naukowa przy Rzeczniku MŚP wnioskuje do premiera Mateusza Morawieckiego "o progospodarcze modyfikacje Polskiego Ładu: kwotę wolną 30 tys. zł dla przedsiębiorców płacących podatek liniowy oraz ograniczenie składki zdrowotnej do kwoty maksymalnej obliczonej z podstawy 30 krotności średniej płacy dla wszystkich".

W opinii cytowanego w informacji prof. dr hab. Jana Klimka, przewodniczącego Rady Naukowej wątpliwości wzbudziła kwestia planowanego uzależnienia składki zdrowotnej przedsiębiorców od dochodów oraz braku możliwości jej odliczenia. "Rada Naukowa proponuje określenie maksymalnej składki zdrowotnej, która w ciągu roku nie powinna przekraczać kwoty wyliczonej od 30-krotności prognozowanego średniego wynagrodzenia" – pisze w piśmie do premiera przewodniczący Rady Naukowej, które zacytowano w czwartkowej informacji.

W ocenie Rady Naukowej progi podatkowe powinny odzwierciedlać poziom płac. "Tymczasem podniesienie progu podatkowego w Polskim Ładzie jedynie o niespełna 35 tys. zł (wzrost o 40 proc.) nie rekompensuje wzrostu wynagrodzeń, powodując, że próg podatkowy nadal pozostaje w niekorzystnej relacji do wynagrodzeń w gospodarce" - czytamy. Zdaniem Rady Naukowej dodatkowym ryzykiem jest też inflacja, "która będzie powodować, iż wielu podatników znajdzie się w II progu podatkowym mimo braku realnego wzrostu ich wynagrodzeń".

Według naukowców wątpliwości budzi kwestia planowanego uzależnienia składki zdrowotnej przedsiębiorców od dochodów oraz braku możliwości jej odliczenia. "W ocenie Rady Naukowej trafionym rozwiązaniem w tej kwestii jest określenie maksymalnej składki zdrowotnej, która w ciągu roku nie powinna przekraczać kwoty wyliczonej od 30-krotności prognozowanego średniego wynagrodzenia" - wskazano. W opinii Rady Naukowej kwota wolna od podatku powinna być "jednolita i dostępna dla każdego podatnika, w tym również rozliczającego się podatkiem liniowym, niezależnie od wysokości osiąganego dochodu".

Jak przyznał w piśmie do premiera przewodniczący Rady Naukowej, implementacja tych zaproponowanych rozwiązań będzie wiązać się z dodatkowymi kosztami dla budżetu państwa. "Aby ją zredukować, Rada Naukowa proponuje wdrożenie rozwiązań podatkowych sugerowanych przez Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców w postaci wprowadzenia podatku dla firm niemających rezydencji podatkowej w Polsce oraz zastąpienia CIT podatkiem przychodowym o stawce 0,5 proc. - 1,5 proc." - wskazał Klimek.

Według Rady Naukowej wprowadzenie propozycji podatkowych "Polskiego Ładu" w wersji "silnie socjalnej" może za kilka lat doprowadzić m.in. do konieczności wdrożenia procedury nadmiernego deficytu, utraty wiarygodności naszego kraju na międzynarodowych rynkach czy wyższego ryzyka niewypłacalności państwa, prowadzącego do deprecjacji złotego poprzez m.in. wyższe koszty obsługi długu przy wyższych stopach procentowych. "Może to się również wiązać z koniecznością znacznej podwyżki podatków, jak również wprowadzenia nowych danin, które będą prowadziły do pauperyzacji społeczeństwa i zmiany praw własności" – argumentuje w stanowisku Przewodniczący Rady Naukowej.

Rada Naukowa przy Rzeczniku MŚP jest organem doradczym i opiniodawczym Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. Do głównych jej zadań należy m.in. konsultowanie projektów ustaw i propozycji legislacyjnych. Rada zrzesza naukowców z najważniejszych uczelni i wydziałów ekonomicznych w Polsce.

Polski Ład to firmowany przez partie tworzące Zjednoczoną Prawicę nowy program społeczno-gospodarczy na okres po pandemii. Jego fundamenty to 7 proc. PKB na zdrowie; obniżka podatków dla 18 mln Polaków (w tym kwota wolna od podatku do 30 tys. zł i podniesienie progu podatkowego z 85,5 tys. zł do 120 tys. zł), inwestycje, które stworzą 500 tys. miejsc pracy, mieszkania bez wkładu własnego i dom do 70 m kw. bez formalności, a także emerytura bez podatku do 2500 zł.