Polska ma bardzo niską zdolność przyciągania talentów i zatrzymywania ich u nas - wynika z opublikowanego ostatnio raportu Światowego Forum Gospodarczego.

Zdaniem profesora Piotra Boguszewskiego z Narodowego Banku Polskiego, jednym z powodów mogą być trudności z prowadzeniem biznesu w w naszym kraju. Polakowi łatwiej jest założyć firmę na przykład w Londynie niż w Polsce. Tam nie ma tak skomplikowanego, niejasnego i zagmatwanego systemu podatkowego jaki jest u nas - wyjaśnia.

Osobną niezwykle ważną kwestią jest również niski poziom nakładów na badania i rozwój w naszym kraju. Polskie firmy wciąż za mało inwestują w prace badawczo rozwojowe i nie rozwijają współpracy w tej dziedzinie z uczelniami wyższymi. Niewiele jest także rządowych zamówień na zaawansowane technologicznie produkty, które mogłyby przyczynić się do zmiany tej sytuacji.

Nieprzypadkowo więc Polska zajmuje dopiero 43 pozycję wśród 148 państw w prestiżowym rankingu konkurencyjności Światowego Forum Gospodarczego.