1 lipca 2021 r. rusza rejestracja przedsiębiorców do systemu informatycznego TAX FREE na Platformie PUESC. Ministerstwa Finansów przypomina, że od 1 stycznia 2022 r. wszyscy sprzedawcy w systemie TAX FREE będą musieli wystawiać dokumenty TAX FREE w formie elektronicznej.

"1 lipca 2021 r. rusza rejestracja przedsiębiorców do systemu informatycznego TAX FREE na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC). System zwrotu podatku VAT podróżnym TAX FREE obecnie działa w formie papierowej, od przyszłego roku będzie działał w formie elektronicznej" - napisano w informacji MF.

Tym samym Polska będzie kolejnym krajem w UE, który wprowadza własny elektroniczny system TAX FREE. Mają je już między innymi Francja, Włochy, Hiszpania, Austria i Estonia.

Według resortu finansów główne korzyści nowego TAX FREE to: ułatwienia dla przedsiębiorców i dla podróżnych, wszystkie informacje w jednym miejscu, równe szanse na rynku, wygoda i oszczędność czasu.

Planowane zmiany zakładają, że od 1 stycznia 2022 r. wszyscy sprzedawcy w systemie zwrotu podatku VAT podróżnym, będą mieli obowiązek wystawiania dokumentów TAX FREE w formie elektronicznej.

Krajowa Administracja Skarbowa udostępni sprzedawcom nowe narzędzie – Krajowy System Teleinformatyczny TAX FREE, do wystawiania i rejestrowania elektronicznych dokumentów TAX FREE, a także do ewidencjonowania wypłaconych kwot zwrotu podatku VAT podróżnym. Narzędzie to będzie udostępnione w formie e-usługi na Platformie PUESC.

Przedsiębiorca po rejestracji wskaże miejsca, w których będzie dokonywał sprzedaży i zwrotu podatku w procedurze TAX FREE. W porównaniu do obecnego systemu nie będzie musiał dołączać do dokumentu TAX FREE paragonu z kasy rejestrującej. Wystawiane przez niego dokumenty TAX FREE będą elektroniczne.

Ministerstwo dodaje, że zmiana zasad w systemie zwrotu podatku VAT podróżnym będzie wiązała się z wprowadzeniem konieczności stosowania kas online zarówno przez sprzedawców, którzy już sprzedają towary podróżnym, jak również tych przedsiębiorców, którzy dopiero zamierzają rozpocząć sprzedaż w systemie TAX FREE.