Na początek z rynku mają zniknąć plastikowe kubki, opakowania na żywność, słomki, sztućce. Unia dała czas krajom członkowskim na wdrożenie tych przepisów do 3 lipca 2021 r. W Polsce wciąż jednak nie ma przepisów w tej sprawie, a odpowiedzialne za regulacje Ministerstwo Klimatu i Środowiska przyznaje, że prace nad projektem zmiany ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej mogą jeszcze potrwać.
– Obecnie analizowane są uwagi przekazane w ramach uzgodnień, opiniowania i konsultacji publicznych. W najbliższym czasie projekt zostanie skierowany do kolejnego etapu prac legislacyjnych. Przekazanie projektu do Parlamentu RP przewidziano na jesieni tego roku. Trudno jednak na tym etapie prac legislacyjnych stwierdzić, jak długo potrwają prace nad projektem ustawy w Sejmie oraz Senacie, a tym samym, kiedy dokładnie ustawa wejdzie w życie – wyjaśnia wydział komunikacji medialnej departamentu edukacji i komunikacji w Ministerstwie Klimatu i Środowiska.