Poczta Polska dostosowuje się do nowych regulacji unijnych w zakresie VAT-u dla e-commerce - poinformowała w środę spółka. Dodała, że wchodzą one w życie od 1 lipca br.

Jak przypomniała Poczta, od 1 lipca wchodzi w życie nowelizacja ustawy o VAT, wdrażająca w Polsce tzw. pakiet VAT dla e-commerce, której celem nowego prawa jest m.in. ujednolicenie procedur i zasad obowiązujących na terenie całej Unii Europejskiej.

"Z punktu widzenia konsumenta szczególnie istotną zmianą jest zniesienie progu 22 euro, poniżej którego – w większości krajów UE – przesyłki pocztowe, zawierające towary kupione w krajach trzecich, są obecnie zwolnione z podatku VAT" - wskazał operator.

Dodał, że nowe przepisy mają ograniczyć skalę nierównej konkurencji, jaką dla europejskich przedsiębiorców stanowią obecnie operatorzy handlu elektronicznego z krajów spoza UE, dostarczający towary na rynki krajów członkowskich w znacznej mierze bez opłacenia cła i podatku VAT.

Spółka wskazała, że wejście w życie nowych regulacji nakłada jednocześnie nowe obowiązki celno-podatkowe na operatorów pocztowych w krajach UE. "Od lipca operatorzy, w tym również Poczta Polska, będą odprawiać przesyłki o wartości do 150 euro, które są zwolnione od cła, ale podlegają podatkowi VAT na zmienionych zasadach. W Polsce takie przesyłki pocztowe będą zgłaszane organom celnym przez Pocztę do systemu AIS/e-COMMERCE" - podała.

Jak wyjaśniła spółka, zmiany wprowadzane w Polsce będą odnosiły się także do przesyłek o wyższej wartości. "Od 1 lipca 2021 r. Poczta Polska będzie zgłaszała elektronicznie do systemu także przesyłki o wartości 150-1.000 euro, podlegające nie tylko podatkowi VAT, ale także należnościom celnym" - wskazano.

Poczta Polska zaoferuje odbiorcom przesyłek kompleksową usługę związaną z odprawą celno-podatkową towarów. Najprostszy wariant nie będzie wymagać od odbiorcy żadnych działań. To Poczta wykona wszystkie niezbędne czynności - pobierze przy doręczeniu przesyłki należności celno-podatkowe w wysokości naliczonej przez Krajową Administrację Skarbową oraz opłatę pocztową za dokonanie zgłoszenia celnego.

Jak zaznaczył, prezes Poczty Polskiej Tomasz Zdzikot, zastosowanie się do nowych unijnych regulacji związanych z tzw. pakietem VAT-u dla e-commerce to duże wyzwanie organizacyjne i informatyczne. "Wdrażane rozwiązania nakładają na Pocztę nowe obowiązki związane z elektronicznym zgłaszaniem przesyłek pocztowych spoza Unii Europejskiej organom celnym, a następnie pobieraniem stosownych należności podatkowych lub celno-podatkowych. To rozbudowany projekt, nad którym pracowaliśmy bardzo intensywnie we współpracy z KAS" – zaznaczył.

Spółka wyjaśnia, że po wejściu w życie nowych przepisów, proces obsługi przesyłki zawierającej towary będzie wyglądał następująco: klient w Polsce zamawia towar w kraju spoza UE, po dotarciu przesyłki do Polski pracownik Poczty dokonuje na rzecz odbiorcy elektronicznego zgłoszenia celnego, które zostaje przesłane do obsługiwanego przez Krajową Administrację Skarbową systemu AIS/e-COMMERCE. Następnie na podstawie danych zawartych w zgłoszeniu, Krajowa Administracja Skarbowa oblicza i przekazuje Poczcie informację o kwotach należności podatkowych albo celno-podatkowych, które Poczta jest zobowiązana pobrać i odprowadzić do KAS.

Należności podatkowe albo celno-podatkowe, wraz z określoną przez Pocztę opłatą pocztową, są pobierane przy doręczeniu przesyłki przez pracownika Poczty, albo w placówce pocztowej. Finałem operacji jest rozliczenie pobranych przez pocztowców kwot należności podatkowych, albo celno - podatkowych z KAS - czytamy.

Spółka podała, że jeżeli zawartość przesyłki nie będzie wiązać się z koniecznością przeprowadzenia dodatkowej kontroli przez celników, KAS dopuści towary znajdujące się w przesyłce do obrotu, a Poczta Polska wyda przesyłkę do doręczenia adresatowi.

Dodała, że taka sama procedura będzie dotyczyć listów z towarami i paczek.