Zaznaczył, że w dokumencie zostaną przedstawione przewagi konkurencyjne krajowego przemysłu oraz instrumenty wsparcia służące rozwojowi konkretnych branż gospodarki. Podkreślił, że polityka przemysłowa ma być kreowana w ścisłej współpracy z biznesem i samorządami.

Jarosław Gowin w poniedziałek w Targach Kielce rozmawiał z samorządowcami i przedsiębiorcami woj. świętokrzyskiego. Spotkanie związane było z konsultacjami programu Polski Ład, który jest promowany przez Zjednoczoną Prawicę.

Gowin podkreślał, że z punktu widzenia samorządowców, sprawą niezwykle istotną są zmiany podatkowe. Przypomniał, że Polski Ład przewiduje m.in. podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł.

Reklama

"Ubytek w przychodach samorządów jest na skutek wprowadzenia tego rozwiązania nieuchronny" – powiedział wicepremier dodając jednocześnie, że jednym z programów, które będą rekompensować te straty jest Fundusz Inwestycji Lokalnych, który jak podkreślił, ma przekształcić się w stałą subwencję inwestycyjną. "Co bardzo ważne rozdzielaną nie uznaniowo, ale według zobiektywizowanego algorytmu" – zaznaczył Gowin.

Samorządowcy biorący udział w spotkaniu postulowali wprowadzenie zmian legislacyjnych m.in. zwiększających udział samorządów w podatku PIT, zwiększenie subwencji oświatowej i wprowadzenie ułatwień w systemie obrotu żywnością. Gowin odnosząc się do ostatniej propozycji zapowiedział, że w środę przedstawione zostaną założenia projektu Nowej Polityki Przemysłowej.

"W środę ogłosimy projekt nowej polityki przemysłowej. Jedną z branż, które mają największy potencjał rozwojowy w kraju jest przemysł rolno-przetwórczy. Bez wzmocnienia systemu obrotu żywnością nie poradzimy sobie z szerszą ekspansją polskich produktów rolnych" – powiedział Gowin.

Zaznaczył, że projekt będzie poddany dalszym konsultacjom. "Intensywnie pracujemy też nad polityką eksportową tak, aby wspierać polskie firmy nie tylko w rozwoju nie tylko na rynku krajowym, ale i światowym".

Przedsiębiorcy biorący udział w spotkaniu zwracali uwagę m.in. na konieczność uproszenia systemu podatkowego. Zdaniem niektórych uczestników spotkania zmiany w systemie podatkowym sprawią, że samozatrudnienie straci na atrakcyjności.

"Biorę sobie do serca wszystkie uwagi, ponieważ wszystko co służy uproszczeniu prawa jest rzeczą kluczową" – mówił Gowin. Zapowiedział, że szczegóły dotyczące zmian podatkowych pojawią się w wakacje. "Namawiam państwa, żebyście poprzez wasze organizacje gospodarcze trzymali rękę na pulsie, dlatego że będzie próba szybkiego przeprowadzenia tych rozwiązań podatkowych" – mówił.

Zadeklarował jednocześnie, że będzie próbował "osłabić ostrze antyprzedsiębiorcze" nowych rozwiązań.