Inwestycje, które wedle obietnic PiS wygenerują 500 tys. nowych miejsc pracy – to jeden z elementów zaprezentowanego w sobotę Polskiego Ładu.

Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział specjalny fundusz Polski Ład. Środki – obok blisko 770 mld zł - będą pochodziły z nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej. Fundusz ma składać się z 6 elementów, a jego efekty będą nastepujące:

Rozbudowa infrastruktury

Ponad 2 tys. km nowych dróg ekspresowych i autostrad, ponad 100 mostów i obwodnic, przebudowa 50 tys. km dróg, wielu kilometrów chodników lub ścieżek rowerowych, remont miejscowych mostów i tysiące bezpiecznych przejść dla pieszych.

Transport i logistyka

Tysiące nowych nisko i zeroemisyjnych autobusów wymiany taboru autobusowego, nowe koleje aglomeracyjne, rozbudowa strategicznych portów i centrów logistycznych, 15 tys. km zmodernizowanych dróg kolejowych.

Usługi publiczne

Remont i doposażenie 700 małych oddziałów szpitalnych rocznie i 200 większych., większa dostępność do opieki medycznej, w tym m.in. setki nowych pracowni specjalistycznych (tomografów, rezonansów), budowa żłobków dla 10 tys. dzieci, setki przedszkoli, ponad 4 tys. świetlic oraz remonty w prawie 4 tys. szkół, rozwój lokalnej infrastruktury społecznej: świetlic wiejskich, domów seniora, centrów integracji i domów pomocy, setki działań z zakresu zazieleniania miast, wsparcie dla modernizacji 3,6 tys. boisk, centrów sportowych czy ogólnodostępnej infrastruktury fitness, zwiększenie do 80 proc. dofinansowania na budowę blisko 300 sal gimnastycznych i 100 basenów w gminach, które nie posiadają takich obiektów, rewitalizacja lub unowocześnienie co najmniej 300 obiektów infrastruktury kulturalnej i turystycznej.

Cyfryzacja

5G we wszystkich obszarach miejskich i wzdłuż głównych szlaków komunikacyjnych do 2025 r., ucyfrowienie wszystkich chętnych samorządów i lokalnych usług publicznych, setki kilometrów światłowodów umożliwiających szybką transmisję danych, dokończenie likwidacji białych w dostępie do Internetu – ponad milion kolejnych. gospodarstw domowych mających szerokopasmowy dostęp do Internetu.

Polskie domy

Tysiące kilometrów nowoczesnej sieci wodno-kanalizacyjnej i kilkaset nowych oczyszczalni, blisko milion budynków z nowym, ekologicznym źródłem ciepła dzięki programowi Czyste Powietrze, setki tysięcy domów z dofinansowaną instalacją fotowoltaiczną dzięki programowi Mój Prąd, setki tysięcy domów z instalacją retencji wody w ramach programu Moja Woda.

Ciepłownictwo i czysta energia

Setki kilometrów nowoczesnej infrastruktury energetycznej, 500 mln euro na inwestycje w farmy wiatrowe oraz infrastrukturę towarzyszącą, 120 nowych lub zmodernizowanych ciepłowni.