Na pewno z przyjętej przez rząd Aktualizacji Planu Konwergencji ucieszą się przedsiębiorcy, którzy korzystali z tarczy PFR.

Obecnie trwa operacja umorzenia wsadów własnych przedsiębiorców do pomocy jaką otrzymali z PFR. Sprawą sporną było, czy nie będą musieli zapłacić podatku dochodowego od umorzonych kwot. Z dokumentu wynika, że nie.

Ponadto na dochody podatkowe wpływać będzie planowane zwolnienie od podatków (PIT, CIT) umorzenia subwencji z PFR

- można wyczytać w APK.

Z 61 mld zł udzielonej pomocy umorzone ma być około 40 mld zł. Orientacyjnie minimalny podatek od tej sumy to ponad 3 mld zł maksymalny nawet 7 mld

Rząd opisał to rozwiązanie w przyjętej dziś Aktualizacji Planu Konwergencji. To dokument w którym rządy państw UE raportują Brukseli zapowiadane działania i scenariusze w finansach publicznych na kolejne lata w tym to na ile będą trzymać się kryteriów deficytu i długu.