Jak pani ocenia ostatnie dane o najniższej od kilkunastu lat liczbie urodzeń? Czy może być to sygnał, że dotychczasowe programy, które miały być pronatalistyczne, nie zadziałały? Czy może powodem jest pandemia?
Jedno i drugie. Trudno ocenić, jak silny był efekt pandemii, a jak silny spadek dzietności z innych powodów. Pandemia, ryzyko zdrowotne, zakazy i ograniczenia w branży weselnej znacząco zmniejszyły liczbę zawieranych małżeństw. Można się było spodziewać, że przełoży się to na dzietność. Odkładając decyzję o ślubie, część par odkłada decyzję o potomstwie.