Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 12,1% na koniec czerwca br., czyli spadła o 0,4 pkt proc. wobec poprzedniego miesiąca, podało Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS), powołując się na dane z urzędów pracy. W czerwcu liczba bezrobotnych wyniosła 1.914,8 tys. osób i była najniższa od 2012 r., podkreśla resort.

W stosunku do maja br. z urzędów pracy wyrejestrowało się prawie 71,9 tys. osób, podano w komunikacie. "Czerwiec zakończył się z najniższym od dwóch lat bezrobociem. (…) Zgodnie z naszymi oczekiwaniami od początku roku dynamika spadku bezrobocia się utrzymuje. W czerwcu w urzędach pracy zarejestrowanych było prawie 195 tys. osób mniej niż przed rokiem" - skomentował minister pracy Władysław Kosiniak-Kamysz, cytowany w komunikacie.

Resort podkreśla, że w I poł. br. liczba bezrobotnych systematycznie się zmniejszała z 2.260,7 tys. w styczniu do 1.914,8 tys. w czerwcu. W ciągu sześciu miesięcy liczba osób bezrobotnych zmniejszyła się o ponad 350 tys. osób. "Niższa stopa bezrobocia jest efektem nie tylko liczby osób, które wyrejestrowały się z urzędu, ale tego, że do urzędów zgłasza się coraz mniej osób poszukujących pracy" - dodał Kosiniak-Kamysz.

Zwrócił uwagę na zwiększającą się liczbę miejsc pracy zgłaszanych przez pracodawców. W czerwcu zgłosili oni do urzędów w całej Polsce 7,9 tys. miejsc pracy, czyli o 10,5% więcej niż w czerwcu 2013 r. Kosiniak-Kamysz mówił wcześniej, że stopa bezrobocia w wakacje może spaść poniżej 12,0%. W czerwcu Rada Ministrów przyjęła w założeniach do przyszłorocznego budżetu, że stopa bezrobocia rejestrowanego wyniesie 12,2% na koniec 2015 r.